Envanter yönetimi

Siparişlerinizin hızlı ve verimli bir şekilde gönderilebilmesini sağlamak için envanterinizi takip etmek çok önemlidir. Envanterinizi öngörülebilir ve hesaplanmış hâle getirmek üzere Shopify Gönderim Ağı (SFN) ile çalışmak, siparişlerinizi gönderirken ve yönetirken zaman ve kaynak tasarrufu yapabilmenizi sağlar.

Shopify Gönderim Ağı'nı kullanırken öngörülebilir envanter uygulamaları oluşturmak için bilmeniz gereken çeşitli kavramlar ve işlemler vardır.

Envanter durumları

Envanter durumları envanterinizi, fiziksel olarak nerede olduğunu ve satılıp satılamayacağını gösteren gruplara ayırmanıza yardımcı olur. Shopify Gönderim Ağı, envanterinizi gruplandırmak veya depolamak için aşağıdaki durumları kullanır:

 • Elde Mevcut - Shopify Gönderim Ağı gönderim merkezlerinde fiziksel olarak bulunan envanterdir. Elde mevcut olan envanter, işlenen ve mevcut envanteri içerir.
 • Gelen: Shopify Gönderim Ağı gönderim merkezine nakil olan envanterdir. Bu envanter, bir gönderim merkezi tarafından alınıncaya ve Kullanılabilir duruma geçinceye kadar satışa sunulmaz.
 • Gönderim Bekliyor: Ödenen siparişi geciktirmeniz nedeniyle işlenmemiş veya bir gönderim merkezine gönderilmemiş envanterdir.
 • Paketleme ve Kargo: Gönderim merkezinde bir siparişe atanmış envanterdir.
 • Rezerve: Satıştan hariç tutulan envanterdir.
 • Kullanılabilir - Yeni siparişlere dağıtılmak için kullanılabilir olan envanterdir.

Kullanılabilir envanter, aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır:

Mevcut - Gönderim Bekliyor - Paketleme ve Kargo - Rezerve = Kullanılabilir

Envanter senkronizasyonu

Envanterinizin mevcut durumunun kayıtlarını doğru bir şekilde tutmak, siparişlerinizin verimli bir şekilde gönderilmesine ve yakın gelecekte ihtiyaç duyduğunuz envanteri planlamanıza yardımcı olur.

Shopify Gönderim Ağı envanteri düzeylerinin, sizin envanter düzeylerinizle eşleştiğinden emin olmak için periyodik olarak bir envanter senkronizasyonu gerçekleştirilir. Kullanılabilecek iki envanter senkronizasyonu yöntemi vardır: Delta senkronizasyonu ve geçersiz kılma senkronizasyonu. Shopify Gönderim Ağı envanter konumunuz için şu anda hangi senkronizasyonu kullandığınızdan emin değilseniz, Shopify Gönderim Ağı uygulamanızdaki Genel bakış sekmesinden Gönderim Başarısı ekibi ile iletişime geçin.

Delta senkronizasyonu

Shopify Gönderim Ağı'na, gelen bir aktarımda yeni bir SKU gönderildiğinde, gönderim merkezi bunu gönderim için onaylar ve doğrular. Shopify yöneticinizdeki kullanılabilir envanter miktarlarını bulma hakkında daha fazla bilgi için Ürün envanterinizi görüntüleme bölümüne bakın.

Mağazanızda delta senkronizasyonu yöntemi kullanılıyorsa, her sipariş verildiğinde Shopify Gönderim Ağı konumundaki Kullanılabilir miktarı güncellenir. Gönderim merkezinde yapılan yanlış sayım, hasarlı ürünler veya özel projeler gibi ayarlamalar, Kullanılabilir envanterinize aynı günün akşamı uygulanır.

Shopify Gönderim Ağı, hiçbir zaman Kullanılabilir adedini otomatik olarak geçersiz kılmaz. Manuel değişiklikler yaparsanız yeni envanter düzeyleriniz yüksek ihtimalle yanlış olur.

Geçersiz kılma senkronizasyonu

Delta senkronizasyonuna benzer şekilde, bir SKU Shopify Gönderim Ağı'na, bir gelen aktarımda gönderildiğinde, gönderim merkezi bunu gönderim için onaylar ve doğrular. SKU doğrulandıktan sonra, Shopify yöneticinizdeki Shopify Gönderim Ağı konumu için Kullanılabilir envanter güncellenir.

Mağazanızda geçersiz kılma senkronizasyonu yöntemi kullanılıyorsa, SKU'larınızda değişiklik yapıldıkça (ör. söz konusu SKU için her sipariş oluşturma veya düzenleme işlemi) Kullanılabilir envanteriniz çeşitli zamanlarda yeniden hesaplanır. Bu, Shopify yöneticinizdeki Shopify Gönderim Ağı konumu için, envanter adetleri geçersiz kılınmadan, bu adetlerde değişiklik yapamayacağınız anlamına gelir.

Gönderim önceliği ayarları

Birden fazla konum tarafından yönetilen envanteriniz varsa, gönderim önceliği sıralamasını ayarlamanız gerekir.

Siparişler, gönderim önceliğine ve aşağıdaki kurallara göre konumlara atanır:

 • Siparişi tek bir konuma atamayı deneyin.
 • Gerekirse yeterli envantere sahip olan bir konuma satır öğesi atayın, ancak satır öğelerini konumlara bölmeyin.
 • Bir ürün fazla satılırsa siparişi ürünün stokladığı öncelikli konuma atayın.

Örneğin konumlarınızın aşağıdaki gönderim önceliği sırasına göre ayarlandığını varsayalım:

 1. Shopify Gönderim Ağı
 2. Ev Ofisi
 3. Perakende Satış Mağazası Vitrini

Bu örnekte, konumuna ürün atanmış gelen siparişler için Shopify Gönderim Ağı ilk önceliğe sahiptir.

Taslak sipariş oluşturduğunuzda siparişi göndermek istediğiniz gönderim merkezini manuel olarak seçin. Örneğin, taslak siparişinizi SFN'den göndermek istiyorsanız SFN'yi manuel şekilde gönderim konumunuz olarak seçin.

Gönderim önceliğiniz ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sipariş gönderimleri için konumların önceliğini ayarlama bölümüne bakın.

Fazla envanter satışını önleme

Fazla ürün satışı, Shopify mağazanızda bir ürünün Kullanılabilir envanteri varsa ancak Shopify Gönderim Ağı'nda, bu ürün için verilen siparişle birleştirilebilecek envanter yoksa gerçekleşir. Fazla satışları nasıl önleyebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Fazla satış nedenleri ve önleme yolları
Neden Önlemek için atılacak adımlar
Manuel ayarlamalar Shopify yöneticinizdeki Shopify Gönderim Ağı konumunun envanterinde manuel ayarlamalar yapmaktan kaçının. Envanter senkronize etme yöntemi olarak geçersiz kılma senkronizasyonu seçeneğini kullanın.
Paketler Paketlerinizin bileşen parçaları olan ürünler, ayrı olarak veya birden fazla paket içinde satılabilir. Bu durum envanter hesaplamalarında gecikmelere, bu da özellikle talebin yoğun olduğu dönemlerde fazla satışa neden olabilir. Paketleriniz varsa fazla satış ihtimalinden kaçınmak için stok durumunuz yüksek olmalıdır.
Üçüncü taraf uygulamaları Envanter yönetimi çözümleri, ön satış ve paketleme uygulamaları gibi bazı üçüncü taraf uygulamalar, Shopify yöneticinizdeki yönetilen konumlarınızda bulunan Kullanılabilir envanterinizde ayarlamalar yapmayı dener. Shopify Gönderim Ağı konumundaki Kullanılabilir envanteri ayarlayabilecek bir uygulama kullanmadığınızdan emin olun.

Envanter rezervasyonları ayarlama

Stokta olan veya ileri bir tarihte stoka eklenecek envanterin satışını durdurmak istiyorsanız Envanter rezervasyonları özelliğini kullanabilirsiniz.

Basamak

 1. SFN uygulamasında, Envanter sekmesinde bir ürün seçin.
 2. Rezerve edileni düzenle'ye tıklayın ve ardından rezerve edebilmek istediğiniz bir stok tutarı belirleyin.
 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bu tutarı kaydettikten sonra söz konusu adet, Shopify yöneticinizdeki ürün için kullanılabilen miktardan çıkarılır. Bekleyen gönderim olarak listelenen tüm siparişler yine de gönderilir. Yalnızca satılmamış envanteri rezerve edebilirsiniz.

Envanter rezervasyonlarını kullanmak istiyorsanız Shopify'daki varyasyonda Stokta olmadığında satışa devam et seçeneğini etkinleştirmeyin. Bu işlevi etkinleştirmeniz durumunda envanter rezervasyonlarınızı değiştirme olanağı otomatik olarak devre dışı bırakılır. Stokta olmadığında satışa devam et seçeneği etkinleştirmeden önce yapılan tüm ürün rezervasyonları, herhangi bir sınırlama olmadan satılmaya devam eder.

Aynı ürüne aynı anda rezervasyon ve ön sipariş ekleyemezsiniz.

Envanter listesinden varyasyonları gizleme

Shopify Gönderim Ağı envanter listenizde göstermek istemediğiniz varyasyonları gizleyebilirsiniz. Örneğin, artık satmadığınız ürünleri gizlemek isteyebilirsiniz. Varyasyonları gizli olarak ayarladığınızda Show hidden products in list (Listedeki gizli ürünleri göster) seçeneğini kullanarak bu ürünleri envanter listesinde gizleyip gizlememeyi seçebilirsiniz. Gizli olarak ayarlanmış ürünlerin Gizli etiketi olur.

Varyasyonları aşağıdaki yöntemlerle gizleyip gizlememeyi seçebilirsiniz:

 • Envanter sekmesinde tek sefer birden fazla varyasyon seçerek
 • varyasyon ayrıntıları sayfasında belirli varyasyonları düzenleyerek.

Envanter sekmesinde varyasyonları gizleme

 1. SFN uygulamasında Envanter sekmesine tıklayın.
 2. Gizlemek istediğiniz varyasyonları kontrol edin.
 3. Ürünleri gizle'ye tıklayın.
 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için tekrar Ürünleri gizle'ye tıklayın.

Varyasyonları göstermek için bu adımları da kullanabilirsiniz. Envanter listesinde yer alan varyasyonları göstermek için Gizli etiketine sahip varyasyonları kontrol edin ve ardından Ürünleri gizle'ye tıklayın.

Ön siparişleri ayarlama

Shopify Gönderim Ağı'nda şu anda stokta olmayan envanteri satmak istiyorsanız Ön siparişler özelliğini kullanabilirsiniz.

Basamak

 1. SFN uygulamasında, Envanter sekmesinde bir ürün seçin.
 2. Ön sipariş adedini düzenle'ye tıklayın ve ardından ön sipariş vermek için kullanılabilir olmasını istediğiniz bir stok tutarı belirleyin.
 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bu tutarı kaydettikten sonra bu adet, Shopify yöneticinizdeki ürünün Kullanılabilen adedine eklenir.

Ön sipariş kümesine ve SFN'de 0 tutarında envantere sahip ürünlerde verilen siparişler beklemede olarak verilir ve Yetersiz envanter olarak listelenir. SFN, ürün için yeni envanter aldığında bu siparişler otomatik olarak işlenir. Ürünü birden fazla gönderim merkezinde depolamanız durumunda, sizden yeni envanter alan ilk gönderim merkezi, tüm ön siparişlerinizi işlemeye başlar.

Ön siparişleri kullanmak istiyorsanız Shopify'daki varyasyonda Stokta olmadığında satışa devam et seçeneğini etkinleştirmemelisiniz. Bu işlevi etkinleştirmeniz durumunda, envanter rezervasyonlarınızı değiştirme olanağı otomatik olarak devre dışı bırakılır. Stokta olmadığında satışa devam et seçeneğini etkinleştirmeden önce yapılan mevcut tüm ön siparişleri, satın alınabilir ön sipariş tutarında herhangi bir sınırlama olmadan satılmaya devam eder.

Aynı ürüne aynı anda rezervasyon ve ön sipariş ekleyemezsiniz.

Ön sipariş adedi tükendiğinde, ürünün yeni birimleri alındığında SFN'de ürün otomatik olarak 0 değerine sıfırlanmaz. Bir ürünün fazla satışını yapmak istemiyorsanız ön sipariş değerini 0 olacak şekilde manuel olarak sıfırlamanız gerekir.

Ürünleri SFN aktarım merkezleri arasında aktarma

Örneğin bir SFN gönderim merkezinde bulunan envanterin düşük olduğu durumda envanteri, farklı SFN gönderim merkezleri arasında aktarabilirsiniz.

Basamak

 1. Aktarım yapmak istediğiniz SKUS'ların ve birimlerin CSV dosyasını oluşturun ve dışa aktarın.
 2. Envanter aktarımınız ve CSV dosyası bilgileriyle birlikte sfn-help@shopify.com adresine bir e-posta gönderin.
 3. SFN destek ekibi, envanterini aktarmadan önce envanterini doğru şekilde etiketlemek ve kargo planlamak için gereken talimatı size sağlar.
 4. Aktarım işlendikten sonra SFN gönderim merkezinde gelen alım için gereken bilgileri almak için kargo ayrıntılarını sfn-help@shopify.com adresine e-postayla göndermeniz gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene