Lagertilstander for Shopifys distribusjonsnettverk

Lagertilstander hjelper deg å forstå hvor lagerbeholdningen fysisk befinner seg, og hvorvidt den kan selges. Mengden lagerbeholdning som vises i Shopify-administrator kan være ulik fra mengden som vises i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN).

Få tilgang til SFN-lagertilstander

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.

 5. Mengden lagerbeholdning i hver enkelt lagertilstand vises i kolonnene i tabellen.

 6. Valgfritt: Klikk på et produkt for å se detaljert lagertilstand.

Prognoselagerbeholdning

Du kan se hvor mange uker det forventes at eksisterende lagerbeholdning varer. Dette kan være til hjelp i vurderingen av når du må fylle på lagerbeholdningen.

Lagerbeholdningen for prognoser finner du ved å ta de siste 5 ukene med salg og sesongmessighet. Beregningen opprettes ved å ta i bruk tilgjengelig lagerbeholdning og dele den på den gjennomsnittlige ukentlige forventede salget. Lagerbeholdning i interne overføringer telles med tilgjengelig lagerbeholdning, siden de snart kan selges. Detaljene er synlige i Prognose-seksjonen i Lagerbeholdning-fanen.

Trinn:

 1. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.
 2. Klikk på et produkt for å vise detaljert lagerbeholdning.
 3. Under Uker med forsyning gjennomgår du antall ukers lagerbeholdning som er tilgjengelig. Du kan sortere etter ukesvis med forsyning.
 4. Klikk på Vis prognosediagram for å se detaljert historikk over salgene dine.

Prognosediagrammet inkluderer:

 • Beregning av prognoser – En formel som viser lagerbeholdningsmengdene dine og hvordan beregningen gjøres for å finne forsyningsuksessene.
 • Gjennomsnittlig antall ukentlige solgte varer – Gjennomsnittlig antall solgte varer i løpet av de siste fem ukene.
 • Gjennomsnittlig ukentlig forventet salg – Et estimat basert på gjennomsnittlig antall ukentlige varer som er solgt og sesongbasert. Dette vurderer de neste 12 ukene.
 • Nåværende estimat av lagerbeholdningen – Estimatet av hvor lang tid det vil ta å selge ut lagerbeholdningen basert på forventet salg.

Du kan justere prognosen ved å klikke på Juster prognose og følge stegene i forventede bestillinger.

Differanser i lagerbeholdning mellom SFN-appen og Shopify-administrator

Fordi SFN-appen og Shopify-administrator beregner lagerantall på ulike måter kan det vises ulike lagermengder. Følgende er vanlige årsaker til differanser i lagerbeholdning:

Differanser i lagerbeholdningen grunnet forsinkelser i oppfyllelse

Hvis du har konfigurert en oppfyllelsesforsinkelse kan lagerbeholdningen som vises i SFN-appen være høyere enn lagerbeholdningen som vises i Shopify-administrator. Avviket oppstår fordi lagerbeholdning endres til tilstanden Forpliktet i Shopify-administrator når en bestilling opprettes, mens lagerbeholdning i SFN-appen forblir i tilstanden Tilgjengelig inntil oppfyllelsesforsinkelsen er avsluttet. Når oppfyllelsesforsinkelsen avsluttes blir lagerbeholdningen Utilgjengelig i SFN-appen, og statusen endres til Oppfyllelse pågår.

Differanser i lagerbeholdning på grunn av lagerbalansering

Dersom lagerbeholdning befinner seg i tilstanden Intern overføring som en del av lagerbalansering, kan lagermengden som vises i SFN-appen være lavere enn lagermengden som vises i Shopify-administrator. Fordi lagerbeholdning som er en del av en lagerbalansering ikke er tilgjengelig for salg, kan det vises en lavere lagermengde i SFN-appen enn i Shopify-administrator.

Definisjoner for SFN-lagertilstander

Shopifys distribusjonsnettverk bruker følgende tilstander for å gruppere lagerbeholdningen:

Definisjoner for hver SFN-lagertilstand
Lagertilstand Definisjon
Tilgjengelige Lagerbeholdning som er tilgjengelig for salg. Utilgjengelig

Lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for salg.

På produktsiden finner du en mer detaljert status for utilgjengelig lagerbeholdning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis