Lagertilstander for Shopifys distribusjonsnettverk

Lagertilstander hjelper deg å forstå hvor lagerbeholdningen fysisk befinner seg, og hvorvidt den kan selges. Mengden lagerbeholdning som vises i Shopify-administrator kan være ulik fra mengden som vises i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN).

Finn lagertilstander for SFN

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.

 5. Mengden lagerbeholdning i hver enkelt lagertilstand vises i kolonnene i tabellen.

 6. Valgfritt: Klikk på et produkt for å se detaljert lagertilstand.

Differanser i lagerbeholdning mellom SFN-appen og Shopify-administrator

Fordi SFN-appen og Shopify-administrator beregner lagerantall på ulike måter kan det vises ulike lagermengder. Følgende er vanlige årsaker til differanser i lagerbeholdning:

Differanser i lagerbeholdningen grunnet forsinkelser i oppfyllelse

Hvis du har konfigurert en oppfyllelsesforsinkelse kan lagerbeholdningen som vises i SFN-appen være høyere enn lagerbeholdningen som vises i Shopify-administrator. Avviket oppstår fordi lagerbeholdning endres til tilstanden Forpliktet i Shopify-administrator når en bestilling opprettes, mens lagerbeholdning i SFN-appen forblir i tilstanden Tilgjengelig inntil oppfyllelsesforsinkelsen er avsluttet. Når oppfyllelsesforsinkelsen avsluttes blir lagerbeholdningen Utilgjengelig i SFN-appen, og statusen endres til Oppfyllelse pågår.

Differanser i lagerbeholdning på grunn av lagerbalansering

Dersom lagerbeholdning befinner seg i tilstanden Intern overføring som en del av lagerbalansering, kan lagermengden som vises i SFN-appen være lavere enn lagermengden som vises i Shopify-administrator. Fordi lagerbeholdning som er en del av en lagerbalansering ikke er tilgjengelig for salg, kan det vises en lavere lagermengde i SFN-appen enn i Shopify-administrator.

Definisjoner av lagertilstander for SFN

Shopifys distribusjonsnettverk bruker følgende tilstander for å gruppere lagerbeholdningen:

Definisjoner for hver SFN-lagertilstand
Lagertilstand Definisjon
Innkommende

Lagerbeholdning som er under overføring til et SFN-oppfyllingssenter. Denne lagerbeholdningen er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt av et oppfyllingssenter, og tilstanden endres til Tilgjengelig.

På produktsiden finner du en mer detaljert status for innkommende lagerbeholdning.

 • Innkommende overføring: Lagerbeholdning som er innkommende som en del av en innkommende overføring.
 • Innkommende retur: Lagerbeholdning som kommer inn som en del av en retur.
På hånden Total lagerbeholdning som befinner seg ved et SFN-oppfyllingssenter og i tilstanden Tilgjengelig eller Utilgjengelig.
Tilgjengelige Lagerbeholdning som er tilgjengelig for salg.
Utilgjengelig

Lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for salg.

På produktsiden finner du en mer detaljert status for utilgjengelig lagerbeholdning.

 • Oppfyllelse pågår: Lagerbeholdning som er solgt.
 • Intern overføring: Lagerbeholdning som flyttes fra ett oppfyllingssenter til et annet som en del av en lagerbalansering.
 • Bearbeiding: Lagerbeholdning som inspiseres og pakkes på nytt slik at det kan gjøres tilgjengelig for oppfyllelse.
 • Skadet: Lagerbeholdning som er skadet og venter på avhending eller retur til deg.
 • Send tilbake: Lagerbeholdning som sendes tilbake til deg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis