Lagertilstander for Shopifys distribusjonsnettverk

Lagerbeholdningstilstander hjelper deg med å dele opp lagerbeholdningen i grupper som indikerer hvor lagerbeholdningen befinner seg fysisk, og hvorvidt den kan selges. Shopifys distribusjonsnettverk bruker følgende tilstander for å gruppere, eller kategorisere lagerbeholdningen:

  • På hånden - Lagerbeholdning som fysisk befinner seg ved oppfyllingssenterne i Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdning på hånden inkluderer forpliktet lagerbeholdning og tilgjengelig lagerbeholdning.
  • Innkommende - Lagerbeholdning som er under transport til et oppfyllelsessenter i Shopifys oppfyllelsesnettverk. Lagerbeholdningen er ikke tilgjengelig for salg før det er mottatt av et oppfyllelsessenter og staten endres til Tilgjengelig.
  • Ventende oppfylling - Lagerbeholdning som ikke er behandlet eller sendt til et oppfyllingssenter på grunn av en oppfyllelsesforsinkelse.
  • Pakking og frakt - Lagerbeholdning som er tilordnet en bestilling ved et oppfyllingssenter.
  • Reservert – lagerbeholdning som ikke kan selges.
  • Tilgjengelig - Lagerbeholdning som er tilgjengelig for tilordning til nye bestillinger.

Tilgjengelig lagerbeholdning beregnes med følgende formel:

På hånden - Venter på oppfyllelse - Pakking og frakt - Reservert = Tilgjengelig

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis