Konfigurerere en oppfyllelsesforsinkelse for Shopifys distribusjonsnetteverk

Hvis du ønsker å ha tid til å kansellere bestillinger, redigere bestillinger eller løse kundeproblemer før SFN-personalet begynner å oppfylle bestillinger kan du angi en oppfyllelsesforsinkelse.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. Angi et antall minutter i boksen Tidsforsinkelse i seksjonen Forsinkelser og stanser.

Hvis du må omgå tidsforsinkelsen for en bestemt bestilling kan du be om oppfyllelse ved å klikke Oppfyll nå på siden for oppfyllelsesforespørselen i SFN-appen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis