Thiết lập trì hoãn thực hiện đơn hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu muốn có thời gian để hủy đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng hoặc giải quyết các vấn đề của khách hàng trước khi nhân viên SFN bắt đầu thực hiện đơn hàng, bạn có thể thiết lập trì hoãn thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Trong mục Trì hoãn và tạm dừng, nhập số phút vào hộp Thời gian trì hoãn.

Nếu cần bỏ qua trì hoãn thực hiện đơn hàng cho một đơn hàng cụ thể, bạn có thể yêu cầu thực hiện đơn hàng bằng cách nhấp vào Thực hiện ngay trên trang yêu cầu thực hiện đơn hàng trong ứng dụng SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí