Thiết lập phí vận chuyển cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Khi bạn thực hiện đơn hàng qua Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), chi phí thực hiện và vận chuyển được cộng vào và tính cho bạn trong hóa đơn Shopify hàng tháng. Để bù đắp những chi phí này, bạn cần đưa ra một chiến lược định giá vận chuyển phù hợp với doanh nghiệp.

SFN sử dụng kích cỡ, trọng lượng và khu vực vận chuyển của gói hàng để xác định chi phí vận chuyển. Để biết thêm thông tin về cách tính chi phí vận chuyển, hãy tham khảo phần Giá và hóa đơn.

Khả năng vận chuyển của Shopify

Cài đặt vận chuyển của Shopify có trọng tâm là các hồ sơ vận chuyển. Hồ sơ vận chuyển cho phép bạn tạo phí vận chuyển cụ thể cho sản phẩm bạn thêm vào hồ sơ đó. Mọi sản phẩm không được thêm vào hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh đều sử dụng mức phí vận chuyển bạn thiết lập trong hồ sơ vận chuyển chung.

Trong mỗi hồ sơ, bạn có thể tạo khu vực vận chuyển. Khu vực vận chuyển chỉ định khu vực nào nhận được mức phí vận chuyển nào. Ví dụ: Bạn có thể tạo một khu vực vận chuyển cho Hoa Kỳ được miễn phí vận chuyển và khu vực khác của Canada có phí vận chuyển cố định 5 USD. Khu vực vận chuyển có thể dựa trên quốc gia hoặc tiểu bang. Nếu cần chỉ định khu vực vận chuyển theo mã bưu chính, bạn có thể sử dụng ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Trong mỗi khu vực vận chuyển, bạn có thể tạo các nhóm địa điểm có chung một mức phí vận chuyển. Điều này cho phép bạn thu mức phí vận chuyển khác nhau dựa trên địa điểm thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển cho áo phông khuyến mãi được miễn phí vận chuyển nếu thực hiện từ nhà kho Florida, nhưng tính phí 5 USD nếu thực hiện từ nhà kho New York.

Để biết thêm thông tin, tham khảo phần Hồ sơ vận chuyển.

Miễn phí vận chuyển

Một chiến lược vận chuyển thường gặp là kết hợp chi phí thực hiện và vận chuyển vào giá sản phẩm rồi đưa ra miễn phí vận chuyển khi thanh toán. Điều này giúp đơn giản hóa phí vận chuyển và có thể sử dụng để tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn.

Để biết thêm thông tin về thiết lập miễn phí vận chuyển, tham khảo Tạo giá miễn phí vận chuyển.

Thu phí vận chuyển cố định

Có thể sử dụng mức cố định để đặt phí vận chuyển riêng cho một số sản phẩm, khu vực hoặc địa điểm thực hiện cụ thể. Bạn cũng có thể thêm điều kiện dựa trên giá hoặc trọng lượng để tính phí vận chuyển cố định khác nhau cho các đơn hàng có các giá trị hoặc trọng lượng khác nhau.

Mức cố định giúp đơn giản hóa phí vận chuyển, nhưng có thể dẫn đến việc khách hàng bị thu phí vận chuyển quá nhiều hoặc quá ít, tùy thuộc vào chi phí thực tế.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập phí vận chuyển cố định, tham khảo Tạo phí vận chuyển cố định.

Nếu bạn cần hỗ trợ xác định phí vận chuyển cố định, hãy liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng từ tab Overview (Tổng quan) trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Thu phí giao hàng thực tính

Nếu muốn tạo phí giao hàng thực tính cho khách hàng trong trang thanh toán, bạn có thể sử dụng mức dịch vụ vận chuyển SFN để xác định phí vận chuyển.

Hồ sơ vận chuyển và SFN

Nếu địa điểm trong hồ sơ vận chuyển có chứa một quốc gia hoặc một vùng, hay còn gọi là khu vực, có phí vận chuyển đã chỉ định, địa điểm này sẽ trở thành tùy chọn thực hiện đơn hàng. Bạn chỉ nên thêm một quốc gia hoặc vùng vào một địa điểm nếu bạn muốn trung tâm xử lý đơn hàng vận chuyển đơn hàng đến khu vực đó.

Hãy thận trọng khi sử dụng tính năng Rest of the World (ROW) (Các khu vực còn lại trên thế giới) để chỉ định khu vực và phí vận chuyển cho hồ sơ vận chuyển. Khu vực chỉ nên chứa danh sách các quốc gia và vùng được địa điểm hỗ trợ. Nếu có một khu vực được liệt kê tại nhiều địa điểm, lô hàng có thể bị chia ra.

Nếu không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng tại một địa điểm, lô hàng sẽ bị chia ra nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  • có một địa điểm thực hiện khác có hàng trong kho cần dùng
  • các địa điểm thực hiện khác có chứa cùng quốc gia hoặc vùng và phí vận chuyển trong khu vực

Nếu lô hàng bị chia ra, bạn sẽ bị tính phí vận chuyển nhiều lần. Ví dụ: Nếu đơn hàng có 3 mục hàng, trong đó có 2 mục hàng có thể thực hiện tại SFN và 1 mặt hàng ở địa điểm không có dịch vụ SFN, đơn hàng sẽ bị chia ra. SFN sẽ vận chuyển 2 mặt hàng, và địa điểm không có dịch vụ SFN sẽ vận chuyển 1 mặt hàng còn lại. Bạn sẽ bị tính phí vận chuyển cho từng lô hàng tương ứng.

Để giúp tránh bị chia lô hàng, hãy đảm bảo tất cả địa điểm thực hiện đơn hàng đều có đủ hàng trong kho.

Các đơn hàng nháp và đơn hàng không được gửi trực tiếp qua cửa hàng trực tuyến sẽ không tuân theo logic của hồ sơ vận chuyển. Những đơn hàng này mặc định đặt tại Địa điểm ưu tiên thực hiện. Một số ứng dụng cũng có thể khiến đơn hàng mặc định đặt tại Địa điểm ưu tiên thực hiện. Liên hệ SFN-Help@shopify.com để biết thêm thông tin về ứng dụng được phê duyệt.

Bạn có thể cập nhật thủ công địa điểm thực hiện đơn hàng nếu chưa hết hạn trì hoãn thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí