Thiết lập phí vận chuyển cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Khi bạn thực hiện đơn hàng qua Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), chi phí thực hiện và vận chuyển được cộng vào và tính cho bạn trong hóa đơn Shopify hàng tháng. SFN sử dụng kích cỡ, trọng lượng và khu vực vận chuyển của gói hàng để xác định chi phí vận chuyển. Để biết thêm thông tin về cách tính toán chi phí vận chuyển, tham khảo Giá và thanh toán.

Để đảm bảo bạn đang chi trả phí vận chuyển, hãy xem lại chiến lược phí vận chuyển nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể thay đổi phí vận chuyển bất cứ lúc nào khi nhu cầu của doanh nghiệp thay đổi. SFN không hỗ trợ phí giao hàng do hãng vận chuyển tính.

Tổng quan về vận chuyển trong Shopify

Cài đặt vận chuyển của Shopify chú trọng vào hồ sơ vận chuyển. Hồ sơ vận chuyển sử dụng quy tắc vận chuyển dựa trên sản phẩm, giúp bạn thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm cụ thể và tính mức phí khác nhau dựa trên nơi nhận sản phẩm.

Trong mỗi hồ sơ, bạn có thể tạo khu vực vận chuyển. Khu vực vận chuyển được dùng để tạo nhóm quốc gia hoặc vùng mà sau đó, bạn có thể chỉ định cùng một mức phí vận chuyển cho khu vực đó. Ví dụ: Bạn có thể tạo khu vực vận chuyển cho Hoa Kỳ với ưu đãi miễn phí vận chuyển và một khu vực khác cho Canada với mức phí vận chuyển cố định là 5 đô la.

Trong mỗi khu vực vận chuyển, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển. Đối với sản phẩm do SFN thực hiện, bạn có thể sử dụng phí vận chuyển cố định hoặc miễn phí vận chuyển. SFN không hỗ trợ phí giao hàng do hãng vận chuyển tính.

Địa điểm là địa điểm thực hoặc ứng dụng bạn dùng để bán sản phẩm, vận chuyển và thực hiện đơn hàng hoặc lưu kho hàng hóa. Khi bạn thực hiện đơn hàng qua SFN, địa điểm cho SFN sẽ tự động được thêm vào trang quản trị Shopify. Nếu lưu kho hoặc thực hiện sản phẩm từ các địa điểm khác, bạn sẽ cần thêm từng địa điểm vào trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện khi bạn có nhiều địa điểm.

Những lưu ý khi thiết lập khu vực vận chuyển cho SFN

Nếu quốc gia hoặc vùng được thêm vào khu vực vận chuyển có phí vận chuyển được chỉ định, quốc gia hoặc vùng đó sẽ đủ điều kiện thực hiện đơn hàng. Nếu bạn sử dụng tính năng Các khu vực còn lại trên thế giới để chỉ định khu vực và phí vận chuyển cho hồ sơ vận chuyển vì tùy chọn đó có thể bao gồm các quốc gia và khu vực không được SFN hỗ trợ. Khu vực chỉ nên bao gồm danh sách các quốc gia và vùng được trung tâm xử lý đơn hàng hỗ trợ.

Một điều khác cần lưu ý là nếu đơn hàng bị phân chia giữa quá trình thực hiện bởi SFN và một địa điểm bổ sung thì đơn hàng có thể thuộc hai khu vực riêng biệt. Nếu mỗi khu vực vận chuyển được chỉ định một mức phí thì đơn hàng sẽ cộng cả hai loại phí với nhau. Đọc về phí vận chuyển kết hợp khi thiết lập phí để tránh thu quá nhiều tiền của khách hàng.

Sau khi hoàn tất thiết lập phí vận chuyển, bạn có thể chỉ định tốc độ vận chuyển cho phí vận chuyển để liên kết tốc độ vận chuyển mà SFN cung cấp với phí vận chuyển.

Phân tách lô hàng trên SFN

Nếu bạn thực hiện đơn hàng từ địa điểm SFN hoặc địa điểm khác và bạn có một hồ sơ vận chuyển duy nhất chỉ định cho cả hai địa điểm, lô hàng có thể sẽ bị phân tách.

Nếu không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng tại một địa điểm, lô hàng sẽ bị chia ra nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  • có các địa điểm khác còn hàng trong kho cần thiết
  • các địa điểm khác có chứa cùng quốc gia hoặc vùng và phí vận chuyển trong khu vực

Nếu lô hàng bị chia ra, bạn sẽ bị tính phí vận chuyển nhiều lần. Ví dụ: Nếu đơn hàng có 3 mục hàng, trong đó có 2 mục hàng có thể thực hiện tại SFN và 1 mặt hàng ở địa điểm không có dịch vụ SFN, đơn hàng sẽ bị chia ra. SFN sẽ vận chuyển 2 mặt hàng, và địa điểm không có dịch vụ SFN sẽ vận chuyển 1 mặt hàng còn lại. Bạn sẽ bị tính phí vận chuyển cho từng lô hàng tương ứng.

Để giúp tránh bị chia lô hàng, hãy đảm bảo tất cả địa điểm thực hiện đơn hàng đều có đủ hàng trong kho.

Đơn hàng nháp trên SFN

Đơn hàng nháp không được gửi trực tiếp qua cửa hàng trực tuyến sẽ không tuân theo logic tương tự khi xác định địa điểm sẽ thực hiện đơn hàng. Theo mặc định, những đơn hàng này sẽ đến Địa điểm ưu tiên thực hiện. Một số ứng dụng cũng có thể khiến đơn hàng đến Địa điểm ưu tiên thực hiện theo mặc định. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN để biết thêm thông tin về ứng dụng được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí