Opsætning af dine leveringspriser for Shopifys distributionsnetværk

Når du klargør dine ordrer gennem Shopifys distributionsnetværk, kombineres omkostningerne for klargøring og levering i din månedlige faktura fra Shopify. Hvis du vil kompensere for disse omkostninger, skal du vælge en prissætningsstrategi for levering, der giver mening for din virksomhed.

Shopifys distributionsnetværk bruger en pakkes størrelse, vægt og leveringszone til at bestemme dine leveringsomkostninger. Du kan få mere at vide om, hvordan dine leveringsomkostninger beregnes, under Priser og fakturering.

Funktioner i Shopify Shipping

Shopifys indstillinger for levering er centreret omkring leveringsprofiler. Leveringsprofiler giver dig mulighed for at oprette specifikke leveringspriser for de tjenester, som du føjer til profilen. Ethvert produkt, der ikke føjes til en tilpasset leveringsprofil, bruger de leveringspriser, som du har angivet i din generelle leveringsprofil.

Du kan oprette leveringszoner i hver af dine profiler. Leveringszoner angiver, hvilke områder modtager hvilke leveringspriser. Du kan f.eks. oprette en leveringszone for USA, som har gratis levering, og en anden zone for Canada, som har et fast leveringsgebyr på 5 USD. Leveringszoner kan være baseret på lande eller stater. Hvis du har brug for at angive leveringszoner efter postnummer, kan du bruge en app fra Shopify App Store.

I hver enkelt leveringszone kan du oprette grupper af lokationer, der alle har samme leveringspriser. Det giver dig mulighed for at opkræve forskellige leveringspriser, afhængigt af hvilken lokation klargør ordren. Du kan f.eks. oprette en leveringsprofil for en kampagne-T-shirt, som har gratis levering, hvis den klargøres fra dit lager i Florida, men som opkræver 5 USD, hvis den klargøres fra dit lager i New York.

Du kan få flere oplysninger under Leveringsprofiler.

Debitering for gratis levering

En almindelig leveringsstrategi er at indarbejde omkostningerne for klargøring og levering i dine produktpriser og tilbyde gratis levering ved betaling. Du kan bruge disse enkle leveringspriser i markedsføringen af din butik.

Få mere at vide om, hvordan du opsætter leveringspriser i Opret gratis levering.

Opkræve fast leveringspris

Faste leveringspriser kan bruges til at angive specifikke leveringsomkostninger for bestemte produkter, områder eller klargøringslokationer. Du kan også tilføje betingelser baseret på pris eller vægt, så der opkræves forskellige faste leveringspriser for ordrer med forskellige værdier eller vægte.

De faste priser hjælper med at holde leveringsomkostningerne enkle, men det kan medføre, at der opkræves for meget eller for lidt fra dine kunder, afhængigt af de faktiske omkostninger.

Se Opret faste leveringspriser for at få mere at vide om, hvordan du angiver faste leveringspriser.

Hvis du har brug for hjælp til at bestemme dine faste leveringspriser, skal du kontakte Fulfillment Success-teamet via fanen Oversigt i din app til Shopifys distributionsnetværk.

Opkræve beregnede leveringspriser

Hvis du vil oprette beregnede leveringspriser for dine kunder ved betaling, kan du bruge niveauerne for leveringstjenester fra Shopifys distributionsnetværk til at fastsætte leveringspriserne.

Leveringsprofiler og Shopifys distributionsnetværk

Hvis en lokation i en leveringsprofil indeholder et land eller et område, også kaldet "zoner", som har tildelte leveringspriser, kan du vælge denne lokation til klargøring af ordrer. Du bør kun inkludere et land eller et område for en lokation, hvis du vil bruge dette distributionscenter til at afsende ordrer til denne zone.

Vær forsigtig, når du bruger funktionen Resten af verden til at tildele zoner og leveringspriser til dine leveringsprofiler. En zone bør kun indeholde en liste over de lande og områder, som understøttes af lokationen. Hvis du har den samme zone i flere lokationer, kan der opstå opdelte forsendelser.

Hvis en ordre ikke kan klargøres på én lokation, vil forsendelsen blive opdelt, hvis følgende krav er opfyldt:

  • der er andre lokationer for klargøring med den nødvendige lagerbeholdning
  • de andre lokationer for klargøring indeholder de samme lande eller områder og leveringspriser i zonerne

Opdelte forsendelser kan medføre, at du skal betale for levering flere gange. Ordrer opdeles f.eks., hvis de har 3 varelinjer, hvor 2 af dem kan klargøres af Shopifys distributionsnetværk og 1 på en anden lokation uden for Shopifys distributionsnetværk. Shopifys distributionsnetværk afsender 2 varer, og den anden lokation uden for Shopifys distributionsnetværk afsender den sidste vare. Du bliver opkrævet for begge forsendelser.

Hvis du vil undgå opdelte forsendelser, skal du sørge for, at alle dine lokationer for klargøring har nok varer på lager.

Ordrekladder (ordrer, der ikke afgives direkte via webshoppen) følger ikke logikken for leveringsprofiler. Disse ordrer vender tilbage til standardlokationen Lokation for prioritering af klargøring. Nogle apps kan også medføre, at ordrer vender tilbage til standardlokationen Lokation for prioritering af klargøring. Kontakt SFN-Help@shopify.com for at få mere at vide om godkendte apps.

Du kan opdatere en lokationen for klargøring af en ordre manuelt, hvis din udskydelse af klargøringen ikke er udløbet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis