Tildeling af leveringshastigheder til dine internationale leveringspriser for Shopifys distributionsnetværk (USA)

Du kan sikre, at de amerikanske distributionscentre i Shopifys distributionsnetværk ved, hvilke leveringshastigheder, de skal vælge under behandlingen af internationale klargøringsanmodninger, ved at tildele leveringspriser til specifikke leveringshastigheder. Du kan angive, hvilke leveringspriser der bruger hurtig eller langsom levering. Dette hjælper med at sikre,a t dine ordrer leveres inden for de forventende leveringsdatoer, du giver dine kunder.

Du behøver kun at tildele leveringshastigheder til internationale leveringshastigheder. Indenrigstakster angives automatisk til klargøring inden for to dage i USA.

Inden du knytter leveringshastigheder til dine leveringspriser, skal du sørge for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer sammen med SFN.

Leveringshastigheder for SFN'er for internationale forsendelser fra USA

SFN tilbyder to leveringshastigheder til internationale klargøringer fra amerikanske distributionscentre baseret på antallet af arbejdsdage eksklusive ferier, som det tager at levere din forsendelse, når SFN har behandlet din klargøringsanmodning.

Du kan tildele dine internationale leveringspriser til følgende leveringshastigheder.

Tilgængelige leveringshastigheder, der kan tildeles internationale leveringspriser for Shopifys distributionsnetværk
Leveringshastighed Leveringsvarighed
Hurtigt 3 til 7 arbejdsdage
Langsomt 7 til 21 arbejdsdage

Før du begynder at tildele leveringshastigheder til dine internationale leveringspriser

Overvej følgende, før du tildeler leveringshastigheder til dine priser:

Opsæt din levering

Sørg for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer med Shopifys distributionsnetværk. Leveringspriser beregnet af fragtfirma understøttes ikke af Shopifys distributionsnetværk.

Få mere at vide om de forskellige typer leveringspriser under Leveringspriser.

Navne på leveringspriser

Leveringspriser med samme navn tildeles det samme leveringshastighed. Hvis du f.eks. har forskellig gratis levering i forskellige leveringszoner, skal du sørge for at bruge forskellige navne til leveringspriserne, da de ellers vil modtage den samme leveringshastighed. Se, hvordan du kan ændre navnet på dine leveringspriser under Redigering af en pris.

Priser, der ikke er knyttet til en leveringshastighed

Hvis en leveringspris ikke er tildelt en leveringshastighed, knyttes den som standard til Langsom.

Tildel leveringshastigheder til internationale leveringspriser

Sørg for, at navnene på dine leveringspriser er endelige, før du tildeler dine leveringspriser til leveringshastigheder. Hvis du har brug for at ændre navnet på en leveringspris, mens du tildeler leveringshastigheder, skal du ændre navnet på prisen i indstillingerne for levering i din Shopify-administrator og derefter tildele prisen i appen for SFN-appen.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

  2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Fulfillment Network.

  3. Klik på Åbn app.

  4. Klik på Indstillinger.

  5. Klik på Administrer priser.

  6. I afsnittet Leveringshastighed for internationale priser skal du vælge den leveringspris, du vil tildele til hver hastighed

  7. For hver leveringshastighed skal du vælge den leveringspris, som du vil knytte til denne hastighed.

  8. Klik på Gem.

Hvis du ændrer navnet på en leveringspris, når du har tildelt den til en leveringshastighed, ændres leveringshastighedsstandarden til Langsom leveringshastighed, indtil du tildeler den en anden hastighed.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis