Tildeling af leveringshastigheder til dine internationale leveringspriser for Shopifys distributionsnetværk

Du kan opsætte leveringspriser, som hjælper med at sikre, at dine ordrer leveres inden for de forventede leveringsdatoer, som du har angivet for dine kunder.

Inden du knytter leveringshastigheder til dine leveringspriser, skal du sørge for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer sammen med SFN.

SFN-leveringshastigheder for internationale forsendelser

SFN tilbyder en standardleveringshastighed til internationale klargøringer fra amerikanske distributionscentre baseret på antallet af arbejdsdage eksklusive ferier, som det tager at levere din forsendelse, når SFN har behandlet din klargøringsanmodning. International levering er 15 dage eller derunder.

Før du begynder at tildele leveringshastigheder til dine internationale leveringspriser

Overvej følgende, før du tildeler leveringshastigheder til dine priser:

Opsæt din levering

Sørg for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer med Shopifys distributionsnetværk. Leveringspriser beregnet af fragtfirma understøttes ikke af Shopifys distributionsnetværk.

Få mere at vide om de forskellige typer leveringspriser under Leveringspriser.

Navne på leveringspriser

Leveringspriser med samme navn tildeles den samme leveringshastighed. Hvis du f.eks. har forskellig gratis levering i forskellige leveringszoner, skal du sørge for at bruge forskellige navne til leveringspriserne, da de ellers vil modtage den samme leveringshastighed. Se, hvordan du kan ændre navnet på dine leveringspriser under Redigering af en pris.

Tildel leveringshastigheder til internationale leveringspriser

Sørg for, at navnene på dine leveringspriser er endelige, før du tildeler dine leveringspriser til leveringshastigheder. Hvis du har brug for at ændre navnet på en leveringspris, mens du tildeler leveringshastigheder, skal du ændre navnet på prisen i indstillingerne for levering i din Shopify-administrator og derefter tildele prisen i appen for SFN-appen.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

  2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Fulfillment Network.

  3. Klik på Åbn app.

  4. Klik på Indstillinger.

  5. Klik på Administrer priser.

  6. I afsnittet Leveringshastighed for internationale priser skal du vælge den leveringspris, du vil tildele til hastigheden.

  7. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis