Verzendsnelheden toewijzen aan je internationale verzendtarieven voor het Shopify Fulfillment Network (VS)

Om ervoor te zorgen dat de fulfilmentcentra van het Shopify Fulfillment Network (SFN) in de VS weten welke verzendsnelheid moet worden gekozen bij het verwerken van je fulfilmentaanvragen, kun je jouw verzendtarieven toewijzen aan specifieke verzendsnelheden. Je kunt opgeven welke verzendtarieven snelle of langzame verzending gebruiken, hetgeen helpt ervoor te zorgen dat je bestellingen worden bezorgd binnen de afleveringsverwachtingen die je voor je klanten hebt geschept.

Je hoeft alleen verzendsnelheden toe te wijzen aan je internationale verzendtarieven. Binnenlandse tarieven worden automatisch ingesteld op een fulfilment van 2 dagen voor de Verenigde Staten.

Zorg ervoor dat je je verzendtarieven instelt om te werken met SFN voordat je verzendsnelheden toewijst aan je verzendtarieven.

SFN-verzendsnelheden voor internationale zendingen uit de VS

SFN biedt twee verzendsnelheden voor internationale fulfilments van fulfilmentcentra in de VS die zijn gebaseerd op het aantal werkdagen, met uitzondering van feestdagen, dat het duurt voordat je zending wordt geleverd nadat SFN je fulfilmentaanvraag heeft verwerkt.

Je kunt je internationale verzendtarieven toewijzen aan de volgende verzendsnelheden.

Beschikbare verzendsnelheden om toe te wijzen aan internationale verzendtarieven voor SFN
Verzendsnelheid Duur van bezorging
Snel 3-7 werkdagen
Langzaam 7 tot 21 werkdagen

Voordat je begint met het toewijzen van verzendsnelheden aan je internationale verzendtarieven

Lees de volgende aandachtspunten voordat je verzendsnelheden toewijst aan je tarieven:

Je verzending instellen

Zorg ervoor dat je je verzendtarieven instelt om met het Shopify Fulfillment Network samen te werken. Door de vervoerder berekende verzendtarieven worden niet ondersteund door SFN.

Zie Verzendtarieven voor meer informatie over de soorten verzendtarieven.

Namen voor verzendtarieven

Verzendtarieven met dezelfde naam worden toegewezen aan dezelfde verzendsnelheid. Als je bijvoorbeeld andere gratis verzendtarieven in afzonderlijke verzendzones hebt, zorg er dan voor dat ze verschillende namen hebben, anders krijgen ze allemaal dezelfde verzendsnelheid. Ga naar Tarief bewerken om de naam van je verzendtarieven te wijzigen.

Tarieven die niet zijn toegewezen aan een verzendsnelheid

Als een verzendtarief niet is toegewezen aan een verzendsnelheid, wordt het standaard ingesteld op Langzaam.

Verzendsnelheden toewijzen aan verzendtarieven

Zorg ervoor dat de namen van je verzendtarieven zijn voltooid voordat je je verzendtarieven aan verzendsnelheden toewijst. Als je de naam van een verzendtarief wijzigt terwijl je verzendsnelheden toewijst, wijzig je eerst de naam van het tarief in de verzendinstellingen van het Shopify-beheercentrum en wijs je vervolgens het tarief toe in de SFN-app.

Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Fulfillment Network.

  3. Klik op App openen.

  4. Klik op Instellingen.

  5. Klik in de sectie Fulfilment voor internationale bestemming op Tarieftoewijzingen bewerken.

  6. Selecteer bij elke verzendsnelheid het verzendtarief dat je aan die snelheid wilt toewijzen.

  7. Klik op Opslaan.

Als je de naam van een verzendtarief wijzigt nadat je dit aan een verzendsnelheid hebt toegewezen, wordt de verzendsnelheid standaard ingesteld op de verzendsnelheid Langzaam totdat je een andere snelheid toewijst.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis