Chỉ định tốc độ vận chuyển của phí vận chuyển quốc tế cho Shopify Fulfillment Network

Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển giúp đảm bảo đơn hàng được giao trong thời gian dự kiến mà bạn thiết lập cho khách hàng.

Trước khi chỉ định tốc độ vận chuyển cho phí vận chuyển, hãy đảm bảo bạn thiết lập phí vận chuyển cho phù hợp với SFN.

Tốc độ vận chuyển của SFN đối với lô hàng quốc tế

SFN cung cấp một tốc độ vận chuyển tiêu chuẩn để thực hiện đơn hàng quốc tế tại các trung tâm xử lý đơn hàng ở Hoa Kỳ dựa trên số ngày làm việc cần thiết không bao gồm dịp lễ để giao lô hàng sau khi SFN xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng. Thời gian vận chuyển quốc tế là 15 ngày trở xuống.

Trước khi bạn bắt đầu chỉ định tốc độ vận chuyển của phí vận chuyển quốc tế

Trước khi chỉ định tốc độ vận chuyển cho mức phí, bạn cần cân nhắc những điều sau:

Thiết lập vận chuyển

Đảm bảo rằng bạn thiết lập phí vận chuyển cho phù hợp với SFN. SFN không hỗ trợ phí giao hàng do hãng vận chuyển tính.

Để biết thêm thông tin về các loại phí vận chuyển, tham khảo Phí vận chuyển.

Tên phí vận chuyển

Các mức phí vận chuyển có cùng tên được chỉ định cho cùng một tốc độ vận chuyển. Ví dụ: Nếu bạn áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển khác nhau cho các khu vực vận chuyển riêng biệt, hãy đảm bảo bạn đặt tên phí vận chuyển khác nhau, nếu không tất cả sẽ có cùng tốc độ vận chuyển. Để thay đổi tên của phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Chỉ định tốc độ vận chuyển của phí vận chuyển quốc tế

Đảm bảo tên phí vận chuyển là tên chính thức trước khi chỉ định phí vận chuyển cho tốc độ vận chuyển. Nếu bạn cần thay đổi tên phí vận chuyển khi chỉ định tốc độ vận chuyển, hãy thay đổi tên mức phí trong phần cài đặt vận chuyển của trang quản trị Shopify, sau đó chỉ định mức phí trong ứng dụng SFN.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Nhấp vào Quản lý phí.

  6. Trong mục Tốc độ vận chuyển cho mức phí quốc tế, chọn phí vận chuyển mà bạn muốn chỉ định cho tốc độ.

  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí