Thông tin chi tiết về Shopify Fulfillment Network

Trên trang quản trị Shopify, bạn có thể truy cập các báo cáo theo dõi tác động của Shopify Fulfillment Network (SFN) đến hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ: Bạn có thể chạy báo cáo để theo dõi hiệu suất cam kết giao hàng hoặc tốc độ giao hàng. Bạn có thể sử dụng những thông tin chi tiết này để đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm giao hàng đáng tin cậy. Nhờ sử dụng thông tin chi tiết về SFN, bạn có thể xem tổng quan về hiệu suất thực hiện và giao hàng.

Xem thông tin chi tiết về SFN

Nếu đã kích hoạt kênh SFN, bạn có thể xem thông tin về tác động của SFN đến doanh nghiệp của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Overview (Tổng quan).

Thanh thông tin chi tiết sẽ xuất hiện ở đầu trang Tổng quan. Bạn có thể sử dụng mũi tên thả xuống để chọn thông tin chi tiết trong 30, 60 hoặc 90 ngày qua. Thanh thông tin chi tiết bao gồm các thông tin sau:

 • các thông tin chi tiết trong 30, 60 hoặc 90 ngày qua
 • số lượng đơn hàng đã thực hiện
 • tỷ lệ giao hàng đúng hạn
 • tỷ lệ vận chuyển đúng hạn

Trang Thông tin chi tiết

Bạn có thể nhấp vào thanh thông tin chi tiết để xem thông tin cụ thể hơn về từng thông tin được hiển thị trên thanh thông tin chi tiết cũng như tốc độ giao hàng cam kết. Thông tin chi tiết được trình bày dưới dạng biểu đồ và cũng bao gồm bản kê chi tiết các chỉ số, các tỷ lệ và nhãn chính. Bạn có thể di chuột qua biểu đồ hoặc tiêu đề để tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết cụ thể.

Tìm hiểu nhiều thông tin chi tiết

Đơn hàng đã thực hiện

Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết về số đơn hàng đã thực hiện để xem số lượng đơn hàng đã được giao cho khách hàng trong khung thời gian 30, 60 hoặc 90 ngày.

Tốc độ giao hàng cam kết

Nếu đã kích hoạt Shop Promise, bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết về tốc độ giao hàng cam kết để xem tỷ lệ các đơn hàng đã được thực hiện và có ngày giao hàng một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc bốn ngày trở lên. Với đơn hàng đủ điều kiện, huy hiệu Shop Promise sẽ hiển thị trên trang sản phẩm, trong suốt trải nghiệm thanh toán của khách hàng và trong ứng dụng Shop. Tìm hiểu thêm về Shop Promise.

Nếu bạn đã hủy kích hoạt Shop Promise, thông tin chi tiết về tốc độ giao hàng cam kết sẽ do SFN tính toán theo thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) mà SFN đã chỉ định cho đơn hàng của bạn.

Vận chuyển đúng hạn

Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết về vận chuyển đúng hạn để so sánh thời điểm khách hàng được thông báo rằng đơn hàng của họ sẽ được vận chuyển với thời điểm đơn hàng được thực sự vận chuyển. Việc vận chuyển được xem là đúng hạn khi đơn hàng được vận chuyển vào đúng hoặc trước ngày vận chuyển dự kiến.

Bạn có thể tính phí vận chuyển đúng hạn bằng công thức sau:

 Vận chuyển đúng hạn = Tổng số đơn hàng được vận chuyển vào đúng hoặc trước ngày vận chuyển dự kiến x 100/Tổng số đơn hàng đã vận chuyển 

Giao hàng đúng hạn

Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết về giao hàng đúng hạn để theo dõi sự tuân thủ giao hàng. Việc giao hàng được xem là đúng hạn khi đơn hàng được giao vào đúng hoặc trước ngày giao hàng dự kiến.

Ví dụ: Nếu dự kiến giao đơn hàng trước ngày 20 tháng 6 thì đơn hàng sẽ được xem là đúng hạn nếu được giao từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Nếu được giao sau ngày 20 tháng 6, đơn hàng sẽ được xem là giao muộn.

Bạn có thể tính tỷ lệ giao hàng đúng hạn bằng công thức sau:

 Tổng số lần giao hàng đã giao vào đúng hoặc trước ngày giao hàng dự kiến x 100/Tổng số đơn hàng đã giao 

Việc giao hàng muộn có thể xảy ra vì các lý do như vấn đề quản lý hàng tồn kho, vấn đề thực hiện đơn hàng, trì hoãn của hãng vận chuyển hoặc vấn đề với việc giao hàng. Bạn có thể thực hiện những việc sau để giúp giảm số lượng đơn hàng đến muộn:

Bản đồ phạm vi

Bạn có thể sử dụng bản đồ phạm vi để xem phạm vi giao hàng tại Hoa Kỳ với tốc độ đã chọn. Bản đồ phạm vi hiển thị lịch trình giao hàng dự kiến cho một sản phẩm. Bạn có thể di chuột qua bản đồ phạm vi để biết thêm thông tin chi tiết về việc giao sản phẩm cụ thể ở một tiểu bang cụ thể.

Ví dụ: Nếu có nhiều khách hàng tại tiểu bang Virginia, bạn có thể muốn giao đơn hàng trong vòng hai ngày. Bạn có thể sử dụng bản đồ phạm vi và di chuột qua Virginia để kiểm tra xem bạn có phạm vi hai ngày đối với tất cả các hạt tại Virginia không.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Hàng trong kho.
 5. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn xem phạm vi vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí