Thêm mã HS vào sản phẩm cho Shopify Fulfillment Network

Mã HS cung cấp thông tin về biểu thuế cho hải quan để áp dụng cho đơn hàng. Tìm mã HS và chỉ định mã cho sản phẩm bạn vận chuyển quốc tế. Tìm hiểu cách thêm mã HS vào sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí