Thêm mã vạch vào sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Mã vạch là kiểu mã máy tính đọc được, mã này được sử dụng trên toàn thế giới để lưu trữ và xác định thông tin sản phẩm. Mã vạch chứa dãy số dài ngắn tùy theo loại sản phẩm. Để Shopify Fulfillment Network (SFN) có thể thực hiện đơn hàng, mã vạch trên sản phẩm phải là Mã vạch tiêu chuẩn ngành. Nếu đã thêm mã vạch vào Trang quản trị Shopify thì bạn cũng phải thêm mã vạch vào ứng dụng SFN.

Mặc dù có thể trông giống hệt nhau, nhưng SKU và mã vạch có chức năng khác nhau. Các nhà bán lẻ sẽ sử dụng SKU để xác định và theo dõi hàng trong kho hoặc hàng lưu kho. Mã vạch được sử dụng để tạo các đường nét hoa văn có thể quét được để hỗ trợ quá trình thực hiện đơn hàng. Việc chuẩn bị cả SKU và mã vạch cho sản phẩm cho phép trung tâm xử lý đơn hàng SFN nhanh chóng thực hiện đơn hàng bằng cách tự động hóa việc lấy hàng, đóng gói và vận chuyển đơn hàng ngay khi nhận được.

Đảm bảo rằng mỗi mẫu mã sản phẩm có mã vạch riêng. Bạn không thể sử dụng cùng mã vạch cho nhiều mẫu mã khác nhau.

Bạn cần nhập mã vạch của từng sản phẩm trong ứng dụng SFN. SFN hiện hỗ trợ tối đa 5 mã vạch với mỗi SKU. Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch, SFN sẽ tự động chỉ định mã vạch cho sản phẩm khi thêm sản phẩm vào SFN. Ví dụ về trường hợp cần thêm mã vạch bổ sung là khi mã vạch hiện có của bạn đã được thương nhân khác sử dụng bằng dịch vụ SFN rồi.

Mã vạch sản phẩm cho Shopify Fulfillment Network phải là Mã vạch tiêu chuẩn ngành có GTIN, bao gồm UPC, EAN hoặc ISBN. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của SFN đối với nhãn mã vạch. Nếu cần lấy GTIN, bạn có thể làm theo một trong những cách sau:

Bạn cần có mã vạch chính xác khi vận chuyển sản phẩm đến SFN. Đảm bảo mã vạch trong ứng dụng SFN khớp với mã vạch thực tế được gắn trên sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về thiết bị in nhãn mã vạch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí