Thêm mã vạch vào sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Mã vạch là kiểu mã máy tính đọc được, mã này được sử dụng trên toàn thế giới để lưu trữ và xác định thông tin sản phẩm. Mã vạch chứa dãy số dài ngắn tùy theo loại sản phẩm. Để Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) có thể thực hiện đơn hàng, mã vạch trên sản phẩm phải dài từ 8 đến 24 chữ số.

Mặc dù có thể trông giống hệt nhau, nhưng SKU và mã vạch có chức năng khác nhau. Các nhà bán lẻ sẽ sử dụng SKU để xác định và theo dõi hàng trong kho hoặc hàng lưu kho. Mã vạch được sử dụng để tạo các đường nét hoa văn có thể quét được để hỗ trợ quá trình thực hiện đơn hàng. Việc chuẩn bị cả SKU và mã vạch cho sản phẩm cho phép trung tâm xử lý đơn hàng SFN nhanh chóng thực hiện đơn hàng bằng cách tự động hóa việc lấy hàng, đóng gói và vận chuyển đơn hàng ngay khi nhận được.

Đảm bảo rằng mỗi mẫu mã sản phẩm có mã vạch riêng. Bạn không thể sử dụng cùng mã vạch cho nhiều mẫu mã khác nhau.

Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch, bạn có thể nhận mã vạch bằng một trong những cách sau:

Trừ khi bạn vận chuyển và thực hiện qua các cơ sở bán lẻ yêu cầu GTIN, ví dụ như UPC, EAN hoặc ISBN, mã vạch sản phẩm dành cho Mạng lưới giao hàng Shopify không cần phải là GTIN. Nếu cần lấy GTIN, bạn có thể làm theo một trong những cách sau:

Bạn cần nhập mã vạch của từng sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Thêm mã vạch vào sản phẩm bằng một trong những phương thức sau:

Bạn cần có mã vạch chính xác khi vận chuyển sản phẩm đến SFN. Đảm bảo mã vạch trong trang quản trị Shopify khớp với mã vạch thực tế được gắn trên sản phẩm.

Không thay đổi mã vạch của sản phẩm sau khi vận chuyển hàng trong kho đến SFN. Nếu cần thay đổi mã vạch của sản phẩm, bạn phải thông báo cho SFN trước khi cập nhật mã vạch trong trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu của SFN đối với nhãn mã vạchthiết bị in nhãn mã vạch.

Bạn có thể chỉnh sửa mã vạch hàng loạt bằng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí