Lịch trình nhận hàng của Shopify Fulfillment Network

Nhân viên của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) nhận sản phẩm của bạn sớm nhất có thể. Chi phí nhận hàng có trong hóa đơn tổng hợp hàng tháng.

Khi bạn gửi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, nhân viên SFN sẽ cung cấp sản phẩm của bạn để bán theo các lịch trình sau.

Nhận lịch trình nhận hàng đối với lô hàng gửi đến SFN
Chi tiết lô hàng Lịch trình nhận hàng
Lô hàng đáp ứng quy tắc nhận hàng của SFN 9–14 ngày theo lịch
Lô hàng không tuân thủ hướng dẫn của SFN 20 ngày theo lịch trở lên

Nếu lô hàng không an toàn để nhận, bạn có thể gặp tình trạng trì hoãn xử lý lô hàng hoặc trả lại lô hàng. Nếu nhân viên SFN phát hiện sản phẩm bị hỏng hoặc thiếu khi nhận hàng, bạn có thể truy cập thông tin chi tiết trong ứng dụng SFN.

Lịch trình nhận hàng

Những lịch trình này cho biết thời điểm đơn vị SKU đầu tiên sẵn sàng để thực hiện đơn hàng, chứ không phải thời điểm tất cả đơn vị của lô hàng sẽ sẵn sàng. Lịch trình này được tính từ thời điểm quét mã vạch của hãng vận chuyển khi lô hàng đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Xem phần Cân bằng hàng trong kho để tìm hiểu thêm.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm

Khi sản phẩm lần đầu được nhận tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN, nhân viên SFN sẽ đo và cân sản phẩm. Quy trình này được gọi là Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm. Việc đo và cân sản phẩm giúp đảm bảo rằng đơn hàng của bạn được gửi đi với mức phí vận chuyển tốt nhất hiện có.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về kích thước và trọng lượng của sản phẩm bằng cách truy cập trang sản phẩm trong trang quản trị Shopify và kiểm tra mục Chi tiết thực hiện.

Đơn vị thiếu hoặc thừa

Nhân viên SFN dự kiến sẽ nhận được số lượng hàng trong kho như được liệt kê trong đợt chuyển về. Nếu lô hàng của bạn thiếu hoặc thừa đơn vị, lô hàng có thể cần trải qua quy trình kiểm tra, dẫn đến trì hoãn thời gian nhận hàng.

Để tránh công đoạn kiểm tra các phạm vi sai số nhỏ, bạn có thể thêm phạm vi theo phần trăm, hay còn gọi là ngưỡng nhận hàng cho đợt chuyển về. Nếu số lượng nhận được nằm trong ngưỡng nhận hàng, đợt chuyển của bạn sẽ được tiếp nhận bình thường. Ngưỡng nhận hàng mặc định là 0%. Tìm hiểu thêm về cách thêm ngưỡng nhận hàng.

Sản phẩm bị hỏng

Trong quá trình nhận hàng, nhân viên SFN sẽ kiểm tra mọi sản phẩm bị hư hỏng để xác định xem có thể khôi phục sản phẩm đó về tình trạng có thể bán được hay không. Nếu có thể khôi phục, sản phẩm đó sẽ được tiếp nhận bình thường. Nếu sản phẩm ở tình trạng không thể bán được, nhân viên SFN sẽ tải lên hình ảnh và ghi chú về thiệt hại. Bạn có thể truy cập hình ảnh và mô tả thiệt hại trên trang đợt chuyển về trong ứng dụng SFN.

Để giảm nguy cơ sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hãy sử dụng thêm vật liệu lót để bảo vệ sản phẩm. Tìm hiểu thêm về đóng gói và dán nhãn sản phẩm.

Lô hàng không an toàn để nhận

Thời gian nhận hàng có thể bị trì hoãn nếu sản phẩm không an toàn để nhận. Các sản phẩm không an toàn bao gồm vật liệu độc hại, sản phẩm sắc nhọn không được bọc và pa-lél không thăng bằng. Nếu nhân viên SFN hoàn toàn không thể nhận sản phẩm, lô hàng của bạn có thể bị trả về địa điểm nơi gửi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí