Yêu cầu của Mạng lưới giao hàng Shopify đối với nhãn mã vạch

Quy trình và hệ thống nhà kho của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) sử dụng mã vạch sản phẩm. Để có thể theo dõi trong suốt quá trình thực hiện, mỗi đơn vị bạn gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng phải có mã vạch. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ chuẩn bị cho bất kỳ lô hàng nào đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN mà không có nhãn mã vạch phù hợp.

Bạn có thể ghi mã vạch cho sản phẩm bằng một trong những cách sau:

Nếu bạn muốn tự tạo và gắn mã vạch tùy chỉnh, hãy đảm bảo nhãn mã vạch trên đơn vị và gói hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu của SFN trong hướng dẫn này. Bạn có thể in hướng dẫn này hoặc tải xuống dưới dạng tệp PDF để tham khảo.

Yêu cầu chung đối với nhãn mã vạch

Để đảm bảo các đợt chuyển về tại nhà kho được xử lý mà không bị trì hoãn hoặc tính phụ phí, hãy xác minh rằng mỗi đơn vị bạn gửi đến SFN đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Mỗi đơn vị đều được gắn nhãn.
 • Mỗi đơn vị đều có mã vạch.
 • Tiêu đề trên mỗi nhãn khớp với tiêu đề của đơn vị.
 • Mỗi đơn vị và bao bì đợt chuyển về đáp ứng các yêu cầu gắn nhãn dành cho nội dung và bao bì cụ thể.
 • Mã vạch tuân thủ đề xuất cho phông chữ nhãntác vụ in nhãn để dễ quét.
 • Có thể quét mã vạch trong ít nhất hai năm.
 • Nếu không sử dụng mã vạch của nhà sản xuất, mã vạch tùy chỉnh phải che phủ mã vạch ban đầu.
 • Sử dụng mã vạch đen trên nền nhãn trắng.
 • Đảm bảo không thể quét mã vạch nào khác, trừ khi là số sê-ri.

Để đảm bảo nhãn mã vạch gắn chắc vào sản phẩm và dễ quét, hãy thực hiện theo các đề xuất sau:

 • Không sử dụng mã vạch QR.
 • Không in bằng mực có thể mờ hoặc nhòe.
 • Không in trên chất liệu phản chiếu.
 • Không sử dụng chất liệu phản chiếu mỏng trên nhãn.
 • Không sử dụng nhãn mờ.
 • Không sử dụng nhãn có độ phân giải kém.
 • Không dán nhãn bằng băng dính lên đơn vị của bạn.
 • Không gắn nhãn quanh các góc hoặc đường cong trên đơn vị.
 • Không gắn nhãn trên đường viền của hộp.

Đề xuất cho phông chữ nhãn

Để đảm bảo dễ quét nhãn, thực hiện theo các đề xuất sau đối với phông chữ nhãn và loại mã vạch:

 • Chọn phông chữ phân biệt chữ cái với số. Ví dụ: Các số 01 cần dễ phân biệt với chữ cái viết hoa OI. Bạn có thể sử dụng các phông chữ được đề xuất sau: - Georgia

  • Helvetica
  • PT Sans và PT Serif
  • Open Sans
 • Sử dụng độ đậm phông chữ bình thường, thay vì in đậm hoặc in nghiêng.

 • Sử dụng cỡ phông chữ tối thiểu 8 point.

 • Sử dụng những loại mã vạch được đề xuất sau: - Code 39

  • Mã 128
  • UPC

Đề xuất in nhãn

Để đảm bảo nhãn mã vạch của bạn tuân thủ các yêu cầu, hãy in nhãn theo các đề xuất sau:

 • Sử dụng máy in nhiệt hoặc máy in laser trực tiếp vì mã vạch in bằng mực có thể mờ hoặc nhòe.
 • In với độ phân giải 300 DPI trở lên.
 • Tránh in mã vạch trên chất liệu phản chiếu.
 • In mã vạch bằng mực màu đen trên nhãn trắng.
 • Kiểm tra nhãn bằng cách quét nhãn.

Tìm hiểu thêm về thiết bị in nhãn mã vạch và tìm máy in mã vạch đáp ứng các yêu cầu về mã vạch của SFN trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Yêu cầu đối với gắn nhãn đơn vị và gói hàng cụ thể

SFN yêu cầu gắn nhãn trên từng đơn vị của sản phẩm và bao bì để nhận đợt chuyển về đúng cách. Tìm hiểu thêm về cách đóng gói các đợt chuyển về.

Yêu cầu đối với nhãn đơn vị

Yêu cầu đối với gắn nhãn đơn vị
Đặc điểm Yêu cầu
Cỡ nhãn Kích cỡ tối thiểu là 1,5 inch x 2,5 inch
Cỡ mã vạch Cỡ tối thiểu là 1 inch x 2 inch
Nội dung
 • Tên SKU
 • Số SKU
Ứng dụng Tuân thủ những yêu cầu sau khi gắn nhãn đơn vị:
 • Đảm bảo mỗi mặt hàng trong thùng hàng đều có mã vạch.
 • Nếu sản phẩm có kích cỡ thông thường, hãy in trực tiếp lên sản phẩm hoặc gắn nhãn trực tiếp lên từng đơn vị.
 • Nếu sản phẩm có kích cỡ nhỏ, ví dụ như trang sức, hãy đặt sản phẩm vào túi đựng hàng hoặc gắn thẻ nhãn lên từng mặt hàng, sau đó gắn nhãn trên một trong những bề mặt đó.

Yêu cầu đối với nhãn tờ rơi tiếp thị

Yêu cầu đối với gắn nhãn tờ rơi tiếp thị
Đặc điểm Yêu cầu
Cỡ nhãn Kích cỡ tối thiểu là 1,5 inch x 2,5 inch
Cỡ mã vạch Cỡ tối thiểu là 1 inch x 2 inch
Nội dung
 • Tên SKU
 • Số SKU
 • Số lượng các tờ rơi trong gói
Ứng dụng Tuân thủ những yêu cầu sau khi gắn nhãn tờ rơi tiếp thị:
 • Đảm bảo tờ rơi được đóng gói trong gói.
 • Gắn nhãn lên trên cùng của gói tờ rơi tiếp thị.
 • Đảm bảo có thể nhìn thấy nhãn mã vạch.

Yêu cầu đối với nhãn đóng gói tùy chỉnh

Yêu cầu đối với gắn nhãn bao bì tùy chỉnh
Đặc điểm Yêu cầu
Cỡ nhãn Kích cỡ tối thiểu là 1,5 inch x 2,5 inch
Cỡ mã vạch Cỡ tối thiểu là 1 inch x 2 inch
Nội dung
 • Tên SKU
 • Số SKU
Ứng dụng In hoặc gắn nhãn trực tiếp trên từng gói hàng tùy chỉnh.

Yêu cầu đối với nhãn hộp đựng riêng

Yêu cầu đối với gắn nhãn hộp đựng riêng
Đặc điểm Yêu cầu
Cỡ nhãn Cỡ tối thiểu là 3,33 inch x 4 inch
Cỡ mã vạch Cỡ tối thiểu là 1 inch x 2 inch
Nội dung
 • Tên cửa hàng
 • Mã vạch SKU
 • Tên SKU
 • Số lượng đơn vị sản phẩm trong hộp
Ứng dụng Tuân thủ những yêu cầu sau khi gắn nhãn hộp đựng riêng:
 • Đảm bảo từng hộp đựng riêng có mã vạch chính xác cho các đơn vị bên trong.
 • Che tất cả các mã vạch thấy được khác, ngoại trừ mã vạch số sê-ri.
 • Không đặt mã vạch trên đường cong hoặc góc của bao bì.
 • Gắn nhãn sao cho cạnh nhãn cách cạnh bao bì 0,25 inch.

Yêu cầu đối với nhãn hộp bên ngoài

Yêu cầu đối với dán nhãn hộp bên ngoài
Đặc điểm Yêu cầu
Cỡ nhãn Cỡ tối thiểu là 4 inch x 6 inch
Cỡ mã vạch Cỡ tối thiểu là 1 inch x 2 inch
Nội dung Nếu có nhiều SKU trong hộp bên ngoài, nhãn phải có nội dung sau:
 • Tên cửa hàng
 • Số lượng SKU
 • Số lượng đơn vị
 • Số lượng hộp đựng riêng
Nếu chỉ có một SKU trong hộp bên ngoài, nhãn phải có nội dung sau:
 • Tên cửa hàng
 • Số lượng đơn vị
 • Tên SKU
Ứng dụng Tuân thủ những yêu cầu sau khi gắn nhãn hộp bên ngoài:
 • Phải để hở nhãn của hãng vận chuyển như UPS hoặc FedEx để có thể quét nhãn.
 • Tránh đặt nhãn trên đường viền của hộp có thể bị cắt bằng máy cắt hộp.

Yêu cầu đối với nhãn pa-lét

Yêu cầu đối với dán nhãn pa-lét
Đặc điểm Yêu cầu
Cỡ nhãn Cỡ tối thiểu là 4 inch x 6 inch
Cỡ mã vạch Cỡ tối thiểu là 1,5 inch x 2 inch
Nội dung Nếu có nhiều SKU trong pa-lét, nhãn phải có nội dung sau:
 • Tên cửa hàng
 • Số lượng hộp đựng riêng
 • Số lượng đơn vị
 • Số lượng SKU
Nếu chỉ có một SKU trong pa-lét, nhãn phải có nội dung sau:
 • Tên cửa hàng
 • Số lượng hộp đựng riêng
 • Số lượng đơn vị
 • Số lượng đơn vị trong từng hộp đựng riêng
 • Tên SKU
Ứng dụng Khi dán nhãn pa-lét, hãy tuân thủ những yêu cầu sau:
 • Mỗi pa-lét cần năm nhãn. Mỗi cạnh cần một nhãn và một nhãn ở trên cùng của pa-lét.
 • Gắn nhãn lô hàng nhập cho từng pa-lét.
 • Gắn nhãn pa-lét thẳng đứng.
 • Nếu pa-lét được bọc bằng nhựa, phải gắn nhãn pa-lét bên ngoài lớp màng bọc nhựa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí