Tổng quan về Mạng lưới giao hàng Shopify

Trước khi bắt đầu sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần đảm bảo sản phẩm phù hợp với SFN và doanh nghiệp của bạn được thiết lập chính xác để thực hiện đơn hàng cho khách hàng.

Một số mặt hàng không phù hợp với SFN. Ví dụ: Nước hoa hoặc sản phẩm có mùi thơm yêu cầu phê duyệt trước để được gửi đến SFN. Các mặt hàng khác như đạn dược hoặc thuốc men bị cấm và không được SFN lưu trữ hoặc thực hiện.

Nếu cửa hàng của bạn nằm tại Hoa Kỳ và bạn sử dụng SFN để thực hiện đơn hàng quốc tế, cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu nhất định để đảm bảo đánh giá chính xác phí nhập khẩu và thuế.

Bạn cũng có thể tự động hóa các tác vụ SFN bằng cách thiết lập Shopify Flow, một nền tảng miễn phí cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng Shopify và các ứng dụng bao gồm SFN.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí