Bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN)

Trước khi bắt đầu sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần chuẩn bị sản phẩm và doanh nghiệp trong trang quản trị Shopify. Chuẩn bị sản phẩm trước giúp đảm bảo rằng các trung tâm xử lý đơn hàng đã sẵn sàng nhận hàng trong kho. Khi sản phẩm đã được chuẩn bị chính xác, nhân viên SFN sẽ có thể xử lý sản phẩm và thực hiện đơn hàng nhanh hơn.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho doanh nghiệp bắt đầu thực hiện đơn hàng bằng SFN, làm theo các bước sau:

 1. Đảm bảo sản phẩm của bạn đủ điều kiện để sử dụng SFN.
 2. Chỉ định SKUmã vạch cho sản phẩm và mẫu mã của bạn.
 3. Tải sản phẩm lên ứng dụng SFN.
 4. Tạo đợt chuyển về trong ứng dụng SFN.
 5. Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm.
 6. Gửi sản phẩm của bạn đến địa điểm Trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify.
 7. Thiết lập phí vận chuyển cho SFN trong mục Vận chuyển của trang quản trị Shopify:
  1. Thiết lập hồ sơ vận chuyển.
  2. Thiết lập địa điểm.

Nếu muốn thực hiện đơn hàng tại Canada, bạn cần hoàn tất các bước bổ sung. Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng tại Canada.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí