Giờ hoạt động và ngày nghỉ lễ của Mạng lưới giao hàng Shopify

Các trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify Fulfillment Network (SFN) thường hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ địa phương. Các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN tuân thủ các ngày lễ theo luật định được công nhận tại địa điểm tương ứng.

Có nhiều đợt cao điểm trong năm khi mọi doanh nghiệp, dịch vụ và hãng vận chuyển hoạt động hết công suất. Đợt cao điểm diễn ra vào các dịp lễ quan trọng. Black Friday Cyber Monday (BFCM) là một trong những đợt cao điểm.

Những dịp lễ này ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm xử lý đơn hàng SFN và có thể khiến quá trình thực hiện đơn hàng và giao hàng bị chậm trễ. Đảm bảo tìm hiểu các ngày lễ theo luật định tại Hoa Kỳ để chuẩn bị doanh nghiệp cho các dịp lễ và đặt ra những kỳ vọng chính xác cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về chuẩn bị cho giảm giá theo mùa.

Bảng sau liệt kê các dịp lễ tại Hoa Kỳ vào năm 2023 và ảnh hưởng của chúng tới các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN tại Hoa Kỳ.

Hoạt động của trung tâm xử lý đơn hàng SFN trong dịp lễ tại Hoa Kỳ
Ngày lễ Ngày Trạng thái của trung tâm xử lý đơn hàng
Tết Dương lịch 2023 Thứ Bảy, ngày 01 tháng 01 Đã đóng
Lễ Chiến sĩ trận vong Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 Đã đóng
Ngày Độc lập Thứ ba, ngày 4 tháng 7 Đã đóng
Ngày Quốc tế Lao động Thứ Hai, ngày 4 tháng 9 Đã đóng
Ngày Columbus (Ngày Dân tộc Bản địa) Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 Chờ xử lý
Ngày Cựu chiến binh Thứ bảy, ngày 11 tháng 11 Đã đóng
Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ) Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 Đã đóng
Black Friday Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Giáng Sinh Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 Đã đóng
Tết Dương lịch 2024 Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 Chờ xử lý

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí