Trạng thái nhà kho của Mạng lưới giao hàng Shopify vào ngày lễ trong năm 2022

Nhà kho của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Nhà kho SFN tuân thủ các ngày lễ theo luật định được công nhận tại địa điểm tương ứng ở Canada và Hoa Kỳ.

Trạng thái nhà kho tại Canada vào ngày lễ

Bảng dưới đây liệt kê các ngày lễ tại Canada trong năm 2022 và ảnh hưởng của các ngày lễ đó đến nhà kho SFN tại Canada.

Hoạt động của nhà kho SFN trong dịp lễ ở Canada
Ngày lễ Ngày Trạng thái nhà kho
Tết Dương lịch 2022 Thứ Bảy, ngày 01 tháng 01 Đã đóng
Thứ Sáu Tuần Thánh Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 Đã đóng
Thứ Hai Phục sinh Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 Đã đóng
Ngày của Nữ hoàng Victoria Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 Đã đóng
Quốc khánh Canada Thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 Đã đóng
Ngày lễ Dân chính Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 Đã đóng
Ngày Quốc tế Lao động Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 Đã đóng
Ngày Quốc gia vì Sự thật và Hòa giải Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 Đã đóng
Ngày lễ Tạ ơn (Canada) Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 Đã đóng
Ngày Tưởng niệm Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 Đã đóng
Lễ Giáng Sinh Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 Đã đóng
Ngày tặng quà Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 Đã đóng
Tết Dương lịch Ngày 1 tháng 1 Đã đóng

Trạng thái nhà kho tại Hoa Kỳ vào ngày lễ

Bảng dưới đây liệt kê các ngày lễ tại Mỹ trong năm 2022 và ảnh hưởng của các ngày lễ đó đến nhà kho SFN tại Hoa Kỳ.

Hoạt động của nhà kho SFN trong dịp lễ ở Hoa Kỳ
Ngày lễ Ngày Trạng thái nhà kho
Tết Dương lịch 2022 Thứ Bảy, ngày 01 tháng 01 Đã đóng
Lễ Chiến sĩ trận vong Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 Đã đóng
Ngày Độc lập Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 Đã đóng
Ngày Quốc tế Lao động Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 Đã đóng
Ngày Columbus (Ngày Dân tộc Bản địa) Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 Chờ xử lý
Ngày Cựu chiến binh Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ) Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 Đã đóng
Black Friday Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Giáng Sinh Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 (tối thứ Hai, ngày 26 tháng 12) Đã đóng
Tết Dương lịch 2023 Chủ Nhật, ngày 01 tháng 01 Đã đóng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí