Giờ hoạt động và ngày nghỉ lễ của Mạng lưới giao hàng Shopify

Các trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thường hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ địa phương. Các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN tuân thủ các ngày lễ theo luật định được công nhận tại địa điểm tương ứng ở Canada và Hoa Kỳ.

Có nhiều đợt cao điểm trong năm khi mọi doanh nghiệp, dịch vụ và hãng vận chuyển hoạt động hết công suất. Đợt cao điểm diễn ra vào các dịp lễ quan trọng. Black Friday Cyber Monday (BFCM) là một trong những đợt cao điểm.

Những dịp lễ này ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm xử lý đơn hàng SFN và có thể khiến quá trình thực hiện đơn hàng và giao hàng bị chậm trễ. Đảm bảo tìm hiểu các ngày lễ theo luật định tại Canada và Hoa Kỳ để chuẩn bị doanh nghiệp cho các dịp lễ và đặt ra những kỳ vọng chính xác cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về chuẩn bị cho giảm giá theo mùa.

Trạng thái các trung tâm xử lý đơn hàng SFN tại Canada vào dịp lễ

Bảng sau liệt kê các dịp lễ tại Canada vào năm 2022 và ảnh hưởng của chúng tới các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN tại Canada.

Trạng thái của trung tâm xử lý đơn hàng SFN trong dịp lễ tại Canada
Ngày lễ Ngày Trạng thái của trung tâm xử lý đơn hàng
Tết Dương lịch 2022 Thứ Bảy, ngày 01 tháng 01 Đã đóng
Thứ Sáu Tuần Thánh Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 Đã đóng
Thứ Hai Phục sinh Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 Đã đóng
Ngày của Nữ hoàng Victoria Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 Đã đóng
Quốc khánh Canada Thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 Đã đóng
Ngày lễ Dân chính Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 Đã đóng
Ngày Quốc tế Lao động Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 Đã đóng
Ngày Quốc gia vì Sự thật và Hòa giải Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 Đã đóng
Ngày lễ Tạ ơn (Canada) Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 Đã đóng
Ngày Tưởng niệm Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 Đã đóng
Lễ Giáng Sinh Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 Đã đóng
Ngày tặng quà Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 Đã đóng
Tết Dương lịch Ngày 1 tháng 1 Đã đóng

Trạng thái các trung tâm xử lý đơn hàng SFN tại Hoa Kỳ vào dịp lễ

Bảng sau liệt kê các dịp lễ tại Mỹ trong năm 2022 và ảnh hưởng của chúng đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN tại Hoa Kỳ.

Hoạt động của trung tâm xử lý đơn hàng SFN trong dịp lễ tại Hoa Kỳ
Ngày lễ Ngày Trạng thái của trung tâm xử lý đơn hàng
Tết Dương lịch 2022 Thứ Bảy, ngày 01 tháng 01 Đã đóng
Lễ Chiến sĩ trận vong Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 Đã đóng
Ngày Độc lập Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 Đã đóng
Ngày Quốc tế Lao động Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 Đã đóng
Ngày Columbus (Ngày Dân tộc Bản địa) Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 Chờ xử lý
Ngày Cựu chiến binh Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ) Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 Đã đóng
Black Friday Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Giáng Sinh Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 (tối thứ Hai, ngày 26 tháng 12) Đã đóng
Tết Dương lịch 2023 Chủ Nhật, ngày 01 tháng 01 Đã đóng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí