Xử lý đơn hàng trả lại qua Mạng lưới giao hàng Shopify

Các trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) có thể chấp nhận trả lại các đơn hàng do SFN thực hiện. Bạn chỉ có thể tạo nhãn đổi trả cho những khách hàng tại Hoa Kỳ đang trả lại mặt hàng đến trung tâm xử lý đơn hàng tại Hoa Kỳ.

Nếu khách hàng muốn trả lại một sản phẩm, bạn có thể thực hiện một trong hai cách:

  • Tạo nhãn đổi trả trên Trang quản trị Shopify, rồi gửi nhãn vận chuyển cho khách hàng. Sau khi khách hàng gửi sản phẩm, trung tâm xử lý đơn hàng SFN sẽ xử lý và kiểm tra đơn hàng trả lại.
  • Thiết lập đơn hàng trả lại tự phục vụ trên Trang quản trị Shopify và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trả hàng nếu có.

Nếu có thể và nếu bạn muốn thêm nhãn đổi trả được ủy quyền trước vào tất cả các đơn hàng được gửi cho khách hàng Hoa Kỳ từ trung tâm xử lý đơn hàng SFN tại Hoa Kỳ, bạn có thể kích hoạt nhãn đổi trả được ủy quyền trước.

Khi đơn hàng trả lại về đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, nhân viên SFN sẽ kiểm tra sản phẩm để xác định xem tình trạng sản phẩm còn bán được hay không. Tùy theo tình trạng của sản phẩm, SFN sẽ thực hiện các hành động sau:

  • Nếu tình trạng sản phẩm có thể bán được, SFN sẽ trả sản phẩm về kho.
  • Nếu sản phẩm thiếu mã vạch hoặc túi nhựa, SFN sẽ khắc phục vấn đề và trả sản phẩm về kho.
  • Nếu sản phẩm không thể bán lại do thiếu bao bì sản phẩm, SFN sẽ đánh dấu sản phẩm là không bán được và không trả về kho.
  • Nếu sản phẩm bị hỏng và không thể bán lại, SFN sẽ thải bỏ sản phẩm.

SFN có thể xử lý đơn hàng trả lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn tạo nhãn đổi trả. Nếu khách hàng không sử dụng nhãn đổi trả, bạn sẽ không bị tính phí. Bạn chỉ bị tính phí đối với nhãn đổi trả mà hãng vận chuyển quét và chấp nhận. SFN sử dụng cả USPS và UPS làm hãng vận chuyển cho nhãn đổi trả. Nếu khách hàng sử dụng nhãn được ủy quyền trước, họ có thể trả lại đơn hàng cho hãng vận chuyển trên nhãn.

Kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng trả lại

Theo mặc định, tính năng xử lý đơn hàng trả lại bị hủy kích hoạt. Để kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng trả lại, trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, chuyển đến mục Đơn hàng trả lại, nhấp vào Kích hoạt. Sau khi kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng trả lại, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trả hàng. Sau đó, SFN sẽ hiển thị dưới dạng tùy chọn vận chuyển khi bạn tạo đơn hàng trả lại từ trang quản trị Shopify.

Hủy kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng trả lại

Để hủy kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng trả lại, trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, chuyển đến mục Đơn hàng trả lại, nhấp vào Hủy kích hoạt. SFN sẽ không còn hiển thị dưới dạng tùy chọn vận chuyển khi bạn tạo đơn hàng trả lại từ trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, đơn hàng trả lại được tạo trước khi bạn hủy kích hoạt tính năng này sẽ tiếp tục được xử lý qua SFN.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí