Xử lý đơn hàng trả lại qua Mạng lưới giao hàng Shopify

Các trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) có thể chấp nhận trả lại các đơn hàng do SFN thực hiện. Bạn chỉ có thể tạo nhãn đổi trả cho những khách hàng tại Hoa Kỳ đang trả lại mặt hàng đến trung tâm xử lý đơn hàng tại Hoa Kỳ.

Nếu khách hàng muốn trả lại sản phẩm, bạn có thể khởi tạo đơn hàng trả lại từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify rồi trực tiếp gửi nhãn vận chuyển cho khách hàng. Sau khi khách hàng gửi sản phẩm, trung tâm xử lý đơn hàng SFN sẽ xử lý và kiểm tra đơn hàng trả lại.

Khi đơn hàng trả lại về đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, nhân viên SFN sẽ kiểm tra sản phẩm để xác định xem tình trạng sản phẩm còn bán được hay không. Tùy theo tình trạng của sản phẩm, SFN sẽ thực hiện các hành động sau:

  • Nếu tình trạng sản phẩm có thể bán được, SFN sẽ trả sản phẩm về kho.
  • Nếu sản phẩm thiếu mã vạch hoặc túi nhựa, SFN sẽ khắc phục vấn đề và trả sản phẩm về kho.
  • Nếu sản phẩm không thể bán lại do thiếu bao bì sản phẩm, SFN sẽ đánh dấu sản phẩm là không bán được và không trả về kho.
  • Nếu sản phẩm bị hỏng và không thể bán lại, SFN sẽ thải bỏ sản phẩm.

SFN có thể xử lý đơn hàng trả lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn tạo nhãn đổi trả. Nếu khách hàng không sử dụng nhãn đổi trả, bạn sẽ không bị tính phí. Bạn chỉ bị tính phí đối với nhãn đổi trả mà hãng vận chuyển quét và chấp nhận.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí