Theo dõi đơn hàng trả lại trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify

Sau khi tạo đơn hàng trả lại về Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn có thể theo dõi trạng thái của đơn hàng trả lại trong ứng dụng SFN.

Theo dõi nhãn trả hàng trong ứng dụng SFN

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào tab Đơn hàng trả lại.

 5. Không bắt buộc: Để lọc đơn hàng trả lại theo trạng thái, nhấp vào Trạng thái rồi chọn trạng thái.

 6. Nhấp vào đơn hàng trả lại bạn muốn theo dõi.

Trạng thái theo dõi nhãn trả hàng trong ứng dụng SFN

Trong ứng dụng SFN, đơn hàng trả lại có thể có các trạng thái theo dõi sau:

Trạng thái theo dõi đơn hàng trả lại trong SFN và mô tả
Trạng thái Mô tả
Đang chờ xử lý Đơn hàng trả lại được tạo trong trang quản trị Shopify và SFN nhận được yêu cầu gửi đơn hàng trả lại đến trung tâm xử lý đơn hàng.
Đã chấp nhận Yêu cầu gửi đơn hàng trả lại đến SFN đã được chấp nhận.
Đang vận chuyển Đơn hàng trả lại đang được chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng.
Đã trả lại Trung tâm xử lý đơn hàng đã tiếp nhận và kiểm tra đơn hàng trả lại của bạn.
Đã từ chối Hệ thống không tạo nhãn đổi trả. Tìm hiểu thêm về khắc phục lỗi đơn hàng trả lại.

Thiết lập thông báo qua email về nhãn trả hàng

Sau khi hoàn tất kiểm tra, nhân viên được bạn chỉ định sẽ nhận được thông báo qua email về đơn hàng trả lại từ SFN chứa bản tóm tắt về đơn hàng trả lại. Bản tóm tắt bao gồm những thông tin sau:

 • mã đơn hàng trả lại
 • các mặt hàng được liệt kê trong đơn hàng trả lại
 • mặt hàng đã được nhận hay chưa
 • tình trạng của các mặt hàng
 • các mặt hàng đã được trả về kho hay thải bỏ chưa

Bạn có thể chỉ định nhân viên nào sẽ nhận được thông báo qua email khi quá trình kiểm tra đơn hàng trả lại hoàn tất.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Đơn hàng trả lại, nhấp vào Thay đổi trong mục Thông báo qua email.

 6. Trong hộp thoại, chọn một nhân viên từ menu thả xuống bên cạnh phần Đơn hàng trả lại để chỉ định nhân viên.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không muốn nhận tin nhắn email về đơn hàng trả lại, bạn có thể tắt thông báo này bằng cách bỏ chọn Kiểm tra đơn hàng trả lại trong phần cài đặt ứng dụng SFN.

Thực hiện hoàn tiền cho nhãn trả hàng

Đơn hàng trả lại có trạng thái Đã trả lại trong ứng dụng SFN sẽ hiển thị là Đơn hàng trả lại đang được xử lý trong trang quản trị Shopify cho đến khi bạn hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần cho đơn hàng trả lại đó hoặc bạn đánh dấu đơn hàng đó là đã trả lại.

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần cho đơn hàng trả lại bằng cách nhấp vào nút Thực hiện hoàn tiền trong email về đơn hàng trả lại hoặc nhấp vào Hoàn tiền trên trang chi tiết đơn hàng trả lại trong ứng dụng SFN.

Nếu bạn muốn đóng đơn hàng trả lại mà không hoàn tiền cho khách hàng, hãy đánh dấu đơn hàng là đã trả lại trong trang quản trị Shopify sau khi hoàn tất kiểm tra.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí