Khả năng trợ giúp và hỗ trợ của Mạng lưới giao hàng Shopify

Các trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Một số dịp lễ ảnh hưởng đến giờ hoạt động của các trung tâm xử lý đơn hàng.

Nếu không tìm được thông tin cần thiết trên trung tâm trợ giúp, bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của SFN.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí