Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để được hỗ trợ

Có nhiều cách liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) để được hỗ trợ, tùy thuộc vào việc bạn là thương nhân hay đối tác. Nếu muốn biết cách tốt nhất để nhận được hỗ trợ, hãy xem lại tài liệu áp dụng cho bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí