Quản lý tài khoản Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể cấu hình cài đặt tài khoản Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể thêm sản phẩm, thiết lập tính năng xử lý đơn hàng và quản lý tùy chọn liên hệ của mình.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí