Quản lý tùy chọn liên hệ cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể chỉ định nhân viên nào nhận được thông báo qua email về Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Có thể chỉ định nhân viên cho các chủ đề sau:

 • Kiểm toán đợt chuyển về
 • vấn đề về hàng trong kho
 • tạm dừng đơn hàng
 • dự báo đơn hàng
 • đơn hàng trả lại
 • yêu cầu dự án đặc biệt

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 6. Trong mục Contacts (Danh bạ), nhấp vào Manage (Quản lý).

 7. Để chỉ định nhân viên cho chủ đề, trong hộp thoại, chọn một nhân viên từ menu thả xuống bên cạnh mỗi chủ đề.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí