จัดการการกำหนดลักษณะการติดต่อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนใดจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยพนักงานสามารถได้รับมอบหมายในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การตรวจสอบการถ่ายโอนขาเข้า
 • ปัญหาสินค้าคงคลัง
 • การระงับคำสั่งซื้อ
 • การคาดการณ์คำสั่งซื้อ
 • การส่งคืน
 • คำขอโครงการพิเศษ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin คลิกที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่ การตั้งค่า
 3. ในส่วนรายชื่อติดต่อ ให้คลิกที่ "จัดการ"
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกพนักงานจากเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากแต่ละหัวข้อ เพื่อมอบหมายพนักงานไปยังหัวข้อดังกล่าว
 5. คลิกที่ "บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี