จัดการการกำหนดลักษณะการติดต่อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนใดจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยพนักงานสามารถได้รับมอบหมายในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การตรวจสอบการถ่ายโอนขาเข้า
 • ปัญหาสินค้าคงคลัง
 • การระงับคำสั่งซื้อ
 • การคาดการณ์คำสั่งซื้อ
 • การส่งคืน
 • คำขอโครงการพิเศษ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 6. ในส่วนรายชื่อติดต่อ ให้คลิกที่ “จัดการ

 7. หากต้องการกำหนดพนักงานให้กับหัวข้อในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกพนักงานจากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากแต่ละหัวข้อ

 8. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี