การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

แอปที่สต็อกสินค้าคงคลังหรือจัดการคำสั่งซื้อให้คุณ เช่น แอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งเช่นกัน เมื่อคุณเพิ่มแอป SFN ไปยังร้านค้าของคุณ ระบบจะเพิ่มแอปดังกล่าวให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติ โดย SFN จะไม่นับรวมในขีดจํากัดตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากตำแหน่งที่ตั้งมีการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้แล้ว และตำแหน่งที่ตั้งนั้นสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่ได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้ หรือไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ทั้งคำสั่งซื้อ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะดำเนินการขายสินค้าเกินจำนวน การขายเกินจำนวนจะถูกบล็อก หากสินค้าคงคลังถูกในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณถูกขายออกไปหมด

หากสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อภายในแห่งเดียวได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้เป็นอันดับแรกตามลำดับความสำคัญได้ ระบบจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อหาสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย

หากจำเป็นต้องใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่งในการจัดการคำสั่งซื้อเดียว ระบบจะแยกคำสั่งซื้อดังกล่าวและเรียกเก็บค่าจัดส่งสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งในตะกร้าสินค้า เมื่อไม่มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ และ SFN เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการตั้งแต่ต้น ระบบจะระงับคำสั่งซื้อนั้นไว้ชั่วคราวในแอป SFN เนื่องจากมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ

หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้เนื่องจากเหตุผลอื่น ระบบจะติดป้ายที่ระบุว่า “ยังไม่จัดการ” ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี