การตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อผ่านเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ค่าใช้จ่ายในการจัดการและการจัดส่งจะถูกนำมาคิดรวมกันและเรียกเก็บจากคุณในใบแจ้งหนี้รายเดือน Shopify ของคุณ หากคุณต้องการชดเชยค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุณจำเป็นต้องเลือกกลยุทธ์ในการกำหนดราคาสำหรับการจัดส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

SFN ใช้ขนาด น้ําหนัก และเขตการจัดส่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อกำหนดค่าจัดส่งของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคํานวณค่าจัดส่งของคุณ โปรดดูที่การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน

ความสามารถในการจัดส่งของ Shopify

การตั้งค่าการจัดส่งของ Shopify เป็นศูนย์กลางของโปรไฟล์การจัดส่ง โปรไฟล์การจัดส่งเป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการสำหรับสินค้าที่คุณเพิ่มไปยังโปรไฟล์นั้นๆ ได้ โดยสินค้าที่ไม่ได้เพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองจะใช้อัตราค่าจัดส่งที่คุณกำหนดไว้ในโปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปของคุณ

ในแต่ละโปรไฟล์คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งได้ โดยเขตการจัดส่งจะเป็นตัวระบุว่าภูมิภาคใดใช้อัตราค่าจัดส่งใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งสำหรับสหรัฐอเมริกาให้มีการจัดส่งฟรีและเขตอื่นๆในแคนาดามีค่าธรรมเนียมการจัดส่งตายตัวอยู่ที่ $5 เขตการจัดส่งสามารถอิงตามประเทศหรือรัฐได้ หากคุณจำเป็นต้องระบุเขตการจัดส่งโดยใช้รหัสไปรษณีย์ คุณก็สามารถทำได้ด้วยการใช้แอปจากShopify App Store

ในแต่ละเขตการจัดส่ง คุณสามารถสร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวกันได้ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บค่าจัดส่งที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับเสื้อยืดที่จัดโปรโมชันที่มีการจัดส่งฟรีหากจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าในฟลอริด้า แต่จะคิดค่าบริการ 5 ดอลลาร์สหรัฐหากจัดส่งจากคลังสินค้าในนิวยอร์ก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โปรไฟล์การจัดส่ง

การเก็บค่าบริการสำหรับอัตราค่าจัดส่งฟรี

กลยุทธ์การจัดส่งทั่วไปคือการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งเข้ากับราคาสินค้าแล้วจึงเสนออัตราค่าจัดส่งฟรีในขั้นตอนการชำระเงิน การทำเช่นนี้จะช่วยให้คำนวณอัตราค่าจัดส่งได้ง่าย และยังสามารถนำไปใช้เป็นการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณได้ด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งฟรี สามารถดูได้ที่สร้างอัตราค่าจัดส่งฟรี

การเรียกเก็บค่าบริการอัตราค่าจัดส่งตายตัว

อัตราค่าจัดส่งตายตัวสามารถใช้เพื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการสำหรับสินค้าบางชิ้น, บางภูมิภาค หรือบางตำแหน่งที่ตั้งได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเงื่อนไขตามราคาหรือน้ำหนักได้ ดังนั้นคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าหรือน้ำหนักไม่เท่ากันจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งตายตัวที่แตกต่างกัน

อัตราค่าจัดส่งตายตัวช่วยให้คำนวณอัตราค่าจัดส่งได้ง่าย แต่อาจเป็นการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของคุณมากเกินไปหรือเรียกเก็บค่าจัดส่งน้อยเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนจริง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัว โปรดดูที่สร้างอัตราค่าจัดส่งตายตัว

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัวของคุณ ให้ติดต่อทีมส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการจากแท็บภาพรวม ในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ

การเรียกเก็บค่าบริการเป็นอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณ

หากคุณต้องการสร้างอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณก็สามารถใช้ระดับการให้บริการจัดส่งของ SFN เพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่งได้

โปรไฟล์การจัดส่งและ SFN

หากตำแหน่งที่ตั้งภายในโปรไฟล์การจัดส่งมีประเทศหรือภูมิภาค หรือที่เรียกว่าเขต ที่มีอัตราค่าจัดส่งที่ถูกกำหนดแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งนี้จะกลายเป็นตัวเลือกสำหรับการจัดการสินค้า และหากคุณต้องการให้ศูนย์จัดการสินค้าจัดส่งสินค้าไปยังเขตดังกล่าว คุณควรใส่ประเทศหรือภูมิภาคในตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้น

โปรดใช้ฟีเจอร์ประเทศอื่นๆ (ROW) ในการกําหนดเขตและอัตราค่าจัดส่งไปยังโปรไฟล์การจัดส่งของคุณด้วยความระมัดระวัง โซนควรมีรายการเฉพาะประเทศและภูมิภาคที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ รองรับ หากคุณมีเขตเดียวกันอยู่ในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ก็อาจมีการแยกการจัดส่ง

หากไม่สามารถจัดการทุกคำสั่งซื้อในตำแหน่งที่ตั้งเดียวได้ การจัดส่งจะถูกแยกออกหากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • มีการจัดการสินค้าอื่นๆ ที่มีสินค้าคงคลังที่จําเป็น
  • ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้ออื่นๆ ประกอบด้วยประเทศหรือภูมิภาค และอัตราค่าจัดส่งเดียวกันภายในเขตของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

การแยกการจัดส่งจะทำให้คุณถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อมีสินค้าเฉพาะรายการ 3 รายการ ซึ่ง 2 รายการสามารถจัดการได้ที่ SFN และอีก 1 รายการสามารถจัดการได้ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่ SFN หากเป็นเช่นนี้ คำสั่งซื้อจะถูกแยกออก โดย SFN จะจัดส่งสินค้า 2 รายการ และตำแหน่งที่ที่ตั้งที่ไม่ใช่ SFN ของคุณจะจัดส่งสินค้า 1 รายการที่เหลือ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งสําหรับการจัดส่งแต่ละรายการข้างต้น

เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการแยกการจัดส่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสต็อกสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อทุกแห่งของคุณอย่างเพียงพอแล้ว

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งหมายถึงคำส่งซื้อที่ยังไม่ได้ส่งผ่านร้านค้าออนไลน์โดยตรง ไม่เป็นไปตามหลักของโปรไลฟ์การจัดส่ง เนื่องจากคำสั่งซื้อเหล่านี้จะเลือกตำแหน่งที่ตั้งหลักในการจัดการคำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ แอปบางแอปอาจยังทำให้คำสั่งซื้อเลือกตำแหน่งที่ตั้งหลักในการจัดการคำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่ได้รับอนุมัติ โปรดติดต่อ SFN-Help@shopify.com

คุณสามารถอัปเดตตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง หากยังไม่พ้นช่วงที่เกิดความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี