การกำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อผ่านเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ค่าใช้จ่ายในการจัดการและการจัดส่งจะถูกนำมาคิดรวมกันและเรียกเก็บจากคุณในใบแจ้งหนี้รายเดือน Shopify ของคุณ SFN จะใช้ขนาด น้ำหนัก และเขตการจัดส่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อกำหนดค่าจัดส่งของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคํานวณค่าจัดส่งของคุณ ให้ดูที่ราคาและการเรียกเก็บเงิน

หากต้องการแน่ใจว่าค่าจัดส่งของคุณสมบูรณ์แล้ว โปรดตรวจสอบว่ากลยุทธ์อัตราค่าจัดส่งใดดีต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด อัตราค่าจัดส่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากธุรกิจของคุณก็ต้องการการเปลี่ยนแปลง SFN ไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่คํานวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ภาพรวมการจัดส่งของ Shopify

การตั้งค่าการจัดส่งของ Shopify สามารถดำเนินการได้จากโปรไฟล์การจัดส่ง โปรไฟล์การจัดส่งจะใช้กฎการจัดส่งตามสินค้าที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งสินค้าบางรายการ รวมถึงเรียกเก็บเงินในจํานวนที่แตกต่างกันตามสินค้าที่ถูกจัดส่งไป

คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งได้ในแต่ละโปรไฟล์เขตการจัดส่งจะใช้เพื่อสร้างกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสามารถกําหนดให้ใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวกันได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งในสหรัฐฯ ที่มีอัตราค่าจัดส่งฟรี และเขตอื่นๆ ในแคนาดาที่มีอัตราค่าจัดส่งคงที่ที่ $5

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งในเขตการจัดส่งแต่ละเขตได้สำหรับสินค้าที่ SFN เป็นผู้จัดการ คุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งแบบคงที่หรืออัตราค่าจัดส่งฟรีได้SFN ไม่รองรับอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ตำแหน่งที่ตั้งเป็นสถานที่จริงหรือแอปที่คุณขายสินค้า จัดส่ง หรือจัดการคำสั่งซื้อหรือสต็อกสินค้าคงคลังเมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อผ่าน SFN ระบบก็จะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ SFN ลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติหากคุณสต็อกหรือจัดการสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณจะต้องเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อในกรณีที่มีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง

ข้อควรพิจารณาเมื่อกำหนดเขตการจัดส่งสำหรับ SFN

หากมีการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังเขตการจัดส่งที่กำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้แล้ว ประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวก็จะมีสิทธิ์ใช้การจัดการคำสั่งซื้อ หากคุณใช้ฟีเจอร์ประเทศอื่นๆ ในการกําหนดเขตและอัตราค่าจัดส่งในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ ฟีเจอร์นี้อาจรวมประเทศและภูมิภาคที่ SFN ไม่รองรับ เขตหนึ่งๆ ควรมีเพียงประเทศและภูมิภาคที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อรองรับเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างคือ หากแยกการจัดการคำสั่งซื้อระหว่าง SFN และตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติม คำสั่งซื้ออาจอยู่ภายใต้สองเขตที่แตกต่างกัน หากมีการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับเขตการจัดส่งแต่ละเขต ค่าธรรมเนียมทั้งจากทั้งสองเขตจะถูกคิดรวมกัน อ่านเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งที่รวมเข้ากัน เมื่อตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินเกินควรจากลูกค้า

หลังจากกำหนดอัตราค่าจัดส่งแล้วเสร็จ คุณสามารถกำหนดความเร็วการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งเพื่อเชื่อมโยงความเร็วการจัดส่งของ SFN กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ

การแยกจัดส่งสำหรับ SFN

หากคุณจัดการคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งของ SFN รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ และคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งแบบเดี่ยวสำหรับตำแหน่งที่ตั้งทั้งสองประเภท อาจส่งผลให้เกิดการแยกจัดส่งได้

หากไม่สามารถจัดการทุกคำสั่งซื้อในตำแหน่งที่ตั้งเดียวได้ การจัดส่งจะถูกแยกออกหากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • มีตำแหน่งที่ตั้งอีกหลายแห่งที่มีสินค้าคงคลังที่จําเป็น
  • ตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ประกอบด้วยประเทศหรือภูมิภาค และอัตราค่าจัดส่งเดียวกันภายในเขตของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

การแยกการจัดส่งจะทำให้คุณถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อมีสินค้าเฉพาะรายการ 3 รายการ ซึ่ง 2 รายการสามารถจัดการได้ที่ SFN และอีก 1 รายการสามารถจัดการได้ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่ SFN หากเป็นเช่นนี้ คำสั่งซื้อจะถูกแยกออก โดย SFN จะจัดส่งสินค้า 2 รายการ และตำแหน่งที่ที่ตั้งที่ไม่ใช่ SFN ของคุณจะจัดส่งสินค้า 1 รายการที่เหลือ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งสําหรับการจัดส่งแต่ละรายการข้างต้น

เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการแยกการจัดส่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสต็อกสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อทุกแห่งของคุณอย่างเพียงพอแล้ว

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับ SFN

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ยังไม่ได้ส่งผ่านร้านค้าออนไลน์โดยตรงจะไม่ใช้หลักการเดียวกัน เมื่อต้องพิจารณาว่าจะจัดการคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งใดโดยตามค่าเริ่มต้นแล้วคำสั่งซื้อเหล่านี้จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลักสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อนอกจากนี้ แอปบางแอปยังอาจทําให้คำสั่งซื้อใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลักสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่ได้รับอนุมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี