Konfigurere fraktpriser for Shopifys distribusjonsnettverk

Når du innfrir bestillingene dine gjennom Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) kombineres kostnaden for oppfyllelse og frakt, og belastes deg på den månedlige Shopify-fakturaen din. SFN bruker pakkens størrelse, vekt og fraktsone for å beregne fraktkostnadene dine. For mer informasjon om hvordan fraktkostnadene dine beregnes, kan du se Priser og fakturering.

For å sikre at du dekker fraktkostnadene dine, må du vurdere hvilken fraktprisstrategi som er best for din bedrift. Fraktprisene kan endres når som helst dersom bedriftens behov endrer seg. SFN støtter ikke transportørberegnede fraktpriser.

Oversikt over Shopify-frakt

Shopifys fraktinnstillinger er sentrert rundt fraktprofiler. Fraktprofiler bruker produktbaserte fraktregler som lar deg konfigurere fraktpriser for bestemte produkter, og belaste ulike beløp basert på hvor produktene sendes.

Du kan opprette fraktsoner innenfor hver profil. Fraktsoner brukes til å opprette en gruppe med land eller områder, som du deretter kan tilordne de samme fraktprisene til. Du kan for eksempel opprette en fraktsone for USA med en gratis fraktpris, og en annen fraktsone for Canada med en fast fraktpris på 5 USD.

Du kan konfigurere fraktpriser innenfor hver fraktsone. For produkter som oppfylles av SFN kan du bruke faste fraktpriser eller gratis fraktpriser. Transportørberegnede priser støttes ikke av SFN.

Lokalisasjoner er et fysisk sted eller en app der du selger produkter, sender og oppfyller bestillinger eller lagerfører varer. Når du oppfyller bestillinger gjennom SFN legges det automatisk til en lokalisasjon for SFN i Shopify-administrator. Hvis du lagerfører eller oppfyller produkter fra andre lokalisasjoner må du legge til hver enkelt lokalisasjon i Shopify-administrator.

Finn ut mer om oppfyllelser når du har flere lokalisasjoner.

Hensyn ved konfigurering av fraktsoner for SFN

Hvis et land eller område legges til i en fraktsone med tilordnede fraktpriser, blir landet eller området berettiget for oppfyllelse. Hvis du bruker funksjonen Resten av verden til å tilordne soner og fraktpriser til fraktprofiler, kan det inkludere land og områder som ikke støttes av SFN. En sone bør inneholde en liste over kun de landene og områdene som støttes av oppfyllingssenterne.

En annen ting å merke seg er at dersom en bestilling er delt mellom oppfyllelse fra SFN og en annen lokalisasjon, kan bestillingen falle under to separate soner. Hvis et gebyr tilordnes hver av fraktsonene, legges gebyrene sammen. Les mer om kombinerte fraktpriser når du konfigurerer prisene for å unngå at du belaster kundene for mye.

Når du er ferdig med å konfigurere fraktpriser kan du tilordne frakthastigheter til fraktprisene for å knytte frakthastighetene som tilbys av SFN til fraktprisene dine.

Delte forsendelser i SFN

Hvis du oppfyller bestillinger fra SFN-lokalisasjonen i tillegg til andre lokalisasjoner, og du har én enkelt fraktprofil tilordnet til begge, kan delte forsendelser forekomme.

Hvis en bestilling ikke kan oppfylles fullstendig på ett sted, vil forsendelsene bli delt hvis følgende krav er oppfylt:

  • det finnes andre lokalisasjoner med den nødvendige lagerbeholdningen
  • de andre lokalisasjonene inneholder samme land eller områder og fraktpriser innenfor sonene

Delte forsendelser fører til at du blir belastet for frakt flere ganger. Hvis en bestilling for eksempel har tre varelinjer der 2 kan innfris ved SFN og 1 vare på et annet sted enn SFN, vil bestillingen bli delt. SFN sender to varer, og lokalisasjonen utenfor SFN sender den siste varen. Du blir belastet frakt for hver aktuelle forsendelse.

For å unngå deling av forsendelser må du sørge for at alle oppfyllingsstedene har tilstrekkelig lagerbeholdning.

Bestillingsutkast i SFN

Bestillingsutkast som ikke sendes inn direkte gjennom nettbutikken følger ikke samme logikk når det bestemmes hvilken lokalisasjon bestillingen skal oppfylles fra. Disse bestillingene tilfaller som standard Prioritetslokalisasjonen for oppfyllelse. Enkelte apper kan også gjøre at bestillinger som standard tilfaller prioritetslokalisasjonen for oppfyllelse. Kontakt SFN-brukerstøtte for mer informasjon om godkjente apper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis