Konfigurere fraktpriser for Shopifys distribusjonsnettverk

Når du oppfyller bestillinger gjennom Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) kombineres kostnaden for oppfyllelse og frakt, og belastes deg på den månedlige Shopify-fakturaen. For å veie opp for disse kostnadene må du finne en prisstrategi som er egnet for din virksomhet.

SFN bruker pakkens størrelse, vekt og fraktsone for å avgjøre fraktomkostningene. For mer informasjon om hvordan fraktkostnadene beregnes kan du se Prissetting og fakturering.

Shopifys fraktmuligheter

Shopifys fraktinnstillinger er sentrert rundt fraktprofiler. Fraktprofiler lar deg opprette bestemte fraktpriser for produktene som du legger til i profilen. Alle produkter som ikke er lagt til i en egendefinert fraktprofil bruker fraktprisene som du setter i den generelle fraktprofilen.

I hver profil kan du opprette fraktsoner. Fraktsoner spesifiserer hvilke regioner som får hvilke fraktpriser. Du kan for eksempel opprette en fraktsone for USA som har gratis frakt, og en annen sone for Canada som har en fast fraktpris på 5 dollar. Fraktsoner kan være basert på land eller stater. Hvis du har behov for å spesifisere fraktsoner etter postnummer, kan du bruke en app fra Shopify App Store.

Innenfor hver fraktsone kan du opprette grupper med steder som deler de samme fraktprisene. Dette gjør at du kan belaste ulike fraktpriser avhengig av hvilken lokalisasjon som innfrir bestillingen. Du kan for eksempel opprette en fraktprofil for en reklame-T-skjorte som har gratis frakt dersom den innfris fra lageret i Florida, men belastes 5 USD i frakt hvis den innfris fra lageret i New York.

Du finner mer informasjon i Fraktprofiler.

Belaste gratis fraktpriser

En mye brukt fraktstrategi er å bygge inn kostnaden for innfrielse og frakt i produktprisene, og tilby gratis frakt i kassen. Dette gjør at fraktprisene er enkle å forholde seg til, og kan brukes i markedsføring av bedriften din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp gratis fraktpriser, kan du se Opprette gratis fraktpriser.

Belaste fastpris for frakt

Fastpris kan brukes til å angi spesifikke fraktpriser for bestemte produkter, regioner eller innfrielsessteder. Du kan også legge til betingelser basert på pris eller vekt, slik at bestillinger med ulik verdi eller vekt belastes ulik fastpris for frakt.

Fastpris bidrar til at fraktprisene er enkle å forholde seg til, men kan føre til at du belaster kundene for mye eller for lite frakt, avhengig av den faktiske kostnaden.

For mer informasjon om å sette faste fraktpriser, kan du se Opprett faste fraktpriser.

Hvis du trenger hjelp med å fastsette de faste fraktprisene dine, kan du kontakte teamet for oppfyllingssuksess fra Oversikt-fanen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

Belaste beregnede fraktpriser

Hvis du vil opprette beregnede fraktpriser for kunder i kassen, kan du bruke tjenestenivåer for SFN-frakt for å bestemme fraktpriser.

Fraktprofiler og SFN

Hvis en lokalisasjon i en fraktprofil inkluderer et land eller en region, også kalt soner, med tilordnede fraktpriser, blir denne lokalisasjonen et alternativ for oppfylling. Du bør bare inkludere et land eller en region på et sted hvis du ønsker at oppfyllingssenteret skal sende bestillinger til denne sonen.

Vær forsiktig hvis du bruker Resten av verden (ROW)-funksjonen til å tilordne soner og fraktpriser til fraktprofilene dine. En sone bør bare inneholde en liste over land og regioner som støttes av lokalisasjonen. Hvis du har den samme sonen oppført på flere lokalisasjoner, kan forsendelser bli delt.

Hvis en bestilling ikke kan oppfylles fullstendig på ett sted, vil forsendelsene bli delt hvis følgende krav er oppfylt:

  • andre oppfyllingssteder har nødvendig lagerbeholdning
  • de andre oppfyllingsstedene inneholder samme land eller regioner og fraktsoner i sine soner

Delte forsendelser fører til at du blir belastet for frakt flere ganger. Hvis en bestilling for eksempel har tre varelinjer der 2 kan innfris ved SFN og 1 vare på et annet sted enn SFN, vil bestillingen bli delt. SFN sender to varer, og lokalisasjonen utenfor SFN sender den siste varen. Du blir belastet frakt for hver aktuelle forsendelse.

For å unngå deling av forsendelser må du sørge for at alle oppfyllingsstedene har tilstrekkelig lagerbeholdning.

Bestillingsutkast, bestillinger som ikke sendes direkte gjennom nettbutikken, må ikke følge logikken i fraktprofilen. Disse bestillingene har som standard oppfyllingsprioritetlokalisasjon. Noen apper kan også føre til at bestillinger som standard får oppfyllingsprioritetslokalisasjon. Kontakt SFN-Help@shopify.com for mer informasjon om godkjente apper.

Du kan oppdatere oppfyllelseslokalisasjonen for en bestilling manuelt hvis oppfyllelsesforsinkelsen ikke har utløpt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis