Konfigurere bestillingsbehandling for Shopifys distribusjonsnettverk

For at Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) skal behandle og oppfylle nye bestillinger for deg automatisk må du ha aktivert bestillingsbehandling i Innstillinger-fanen i SFN-appen. Denne innstillingen aktiveres som standard når du konfigurerer SFN for butikken.

Hvis Bestillingsbehandling er deaktivert opprettes oppfyllingsforespørsler med tilstanden Ventende, og SFN vil ikke behandle eller oppfylle forespørsler automatisk. Deaktivering av bestillingsbehandling kansellerer ikke bestillinger som allerede er under behandling.

Sett opp bestillingsbehandling

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. Klikk på Innstillinger-fanen.
  3. Gjør en av følgende handlinger i seksjonen Bestillingsbehandling: 4 Hvis Bestillingsbehandling er deaktivert vises og du ønsker å aktivere det, klikker du Aktiver og deretter Aktiver på nytt for å bekrefte. 5 Hvis Bestillingsbehandling er aktivert vises og du ønsker å deaktivere det, klikker du Deaktiver og deretter Deaktiver på nytt for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis