Tilausten käsittelyn määrittäminen Shopify Fulfillment Networkia varten

Jotta Shopify Fulfillment Network (SFN) voi automaattisesti käsitellä ja jaella uudet tilaukset puolestasi, tilausten käsittely on oltava aktivoituna SFN-sovelluksen Asetukset-välilehdellä. Tämä asetus aktivoidaan oletusarvoisesti, kun otat SFN:n käyttöön kaupassasi.

Jos tilauksen käsittely poistetaan käytöstä, jakelupyynnöt luodaan Odottaa-tilaan, eikä SFN käsittele tai jakele pyyntöjä automaattisesti. Tilauksen käsittelyn poistaminen käytöstä ei peruuta jo käsiteltävänä olevia tilauksia.

Tilauksen käsittelyn määrittäminen

  1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

  2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Shopify Fulfillment Network.

  3. Klikkaa Avaa sovellus.

  4. Klikkaa Asetukset.

  5. Klikkaa Hallinnoi tilauksia.

  6. Tilauksen käsittely ‑osiossa voit tehdä jommankumman seuraavista toimenpiteistä:

    • Jos Tilauksen käsittely on deaktivoitu ja näkyvissä ja haluat aktivoida sen, klikkaa Aktivoi ja vahvista valinta sitten klikkaamalla uudelleen Aktivoi.
    • Jos tilauksen käsittely on aktivoitu ja näkyvissä ja haluat poistaa sen käytöstä, klikkaa Deaktivoi ja vahvista valinta sitten klikkaamalla uudelleen Deaktivoi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi