Administrere oppfyllingsforespørsler

En oppfyllingsforespørsel er en registrering av varene som oppfylles av Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) basert på en kundes bestilling i Shopify-administrator. En oppfyllingsforespørsel inneholder varene SFN skal plukke og pakke for å helt eller delvis gjennomføre oppfyllingen av en Shopify-bestilling.

En bestilling kan ha mer enn én oppfyllingsforespørsel. Hver oppfylling i en abonnementsbestilling blir for eksempel en separat oppfyllingsforespørsel i SFN når den er planlagt behandlet i Shopify.

Hvis en oppfyllingsforespørsel krever din oppmerksomhet, vises et bannervarsel i SFN-appen.

Du finner oppfyllingsforespørsler i SFN-appen ved å klikke på Vis alle i seksjonen Åpne oppfyllingsforespørsler.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis