Adressering av avviste oppfyllelsesforespørsler i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN)

Hvis et problem forhindrer Shopify Fulfillment Network (SFN) fra å oppfylle bestillingen, blir oppfyllelsesforespørselen avvist. For å se årsaken til at en oppfyllelsesforespørsel er avvist kan du se bestillingen i Shopify-administrator. Avhengig av årsaken til at oppfyllelsen ble avvist kan det hende du må manuelt be om en ny oppfyllelse, eller det kan hende oppfyllelsesforespørselen sendes på nytt automatisk.

Finn SFN-oppfylte bestillinger med avviste oppfyllelser

Du kan se bestillinger med en avvist oppfyllelsesforespørsel for å finne årsaken til at den ble avvist, og adressere eventuelle problemer.

Steg

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
  2. Klikk Filtrer, deretter Oppfyllelsesstatus, og klikk så Forespørsel avvist.
  3. Klikk på bestillingen du vil se årsaken til avvisningen for.

Hvis det ikke kreves noen handling, blir en ny oppfyllelse automatisk sendt til SFN. Hvis ikke må du løse problemet og deretter manuelt be om en ny oppfyllelse.

Be manuelt om oppfyllelse av en bestilling som har blitt avvist

Avhengig av årsaken til at en oppfyllelsesforespørsel blir avvist kan det hende du manuelt må be om en ny oppfyllelse. Når du har løst årsaken til at en oppfyllelse ble avvist av SFN, kan du manuelt be om en ny oppfyllelse.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
  2. Klikk på bestillingen du vil be om oppfyllelse av.
  3. Klikk på Forespør oppfyllelse.

Statusen for oppfyllelsesforespørselen endres til In progress.

Årsaker til at SFN kan avvise en oppfyllelsesforespørsel

SFN-oppfyllelsessentre kan avvise en oppfyllelsesforespørsel av årsakene som er nevnt nedenfor. SFN-oppfyllelsessentre kan avvise en oppfyllelsesforespørsel av årsakene som er nevnt nedenfor.

Årsaker til at en oppfyllelsesforespørsel til Shopifys distribusjonsnettverk kan bli avvist
Årsak Detaljert årsak Oppløsning
Ikke tilstrekkelig lagerbeholdning Det er ikke nok tilgjengelig lagerbeholdning til å innfri bestillingen Overfør ny lagerbeholdning til SFN
Produktet er under overføring Når produktet ankommer et SFN-oppfyllingssenter vil oppfyllelsen automatisk fortsette
Produktet er under overføring, men har ingen sporingsinformasjon Når produktet ankommer et SFN-oppfyllingssenter vil oppfyllingen automatisk fortsette
Produktene har ankommet SFN-oppfyllingssenteret, og venter på å bli behandlet Når behandlingen er fullført fortsetter oppfyllelsen automatisk
Produktet er ukjent Legg til produktet i Shopifys distribusjonsnettverk, og be om oppfyllelse på nytt
Bestillingen kan ikke behandles Varer som sendes internasjonalt krever en verdi som er større enn 0 Legg til en pris for produktet og be om oppfyllelse på nytt. Kunden vil ikke faktureres for differansen
Bestillingsbehandling er deaktivert for butikken Aktiver bestillingsbehandling og be om oppfyllelse på nytt
Oppfyllelse er satt på pause for ett eller flere produkter [Kontakt SFN-støtte](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) for å få mer informasjon
Butikken din har ingen aktive oppfyllingssentre [Kontakt SFN-støtte](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) for å sette opp et aktivt oppfyllelsessenter
Ingen oppfyllingssenter i Shopifys distribusjonsnettverk kan oppfylle denne bestillingen [Kontakt SFN-støtte](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) for å få mer informasjon
Ugyldig adresse Leveringsadressen for bestillingen er ugyldig Korriger leveringsadressen og be om oppfyllelse på nytt
Leveringsbegrensninger Ingen transportører er tilgjengelige for sending til leveringsadressen i denne bestillingen Endre leveringsadressen eller endre oppfyllelseslokalisasjonen og be om oppfyllelse på nytt
HS-kode kreves Bestillinger kan ikke behandles [Legg til en HS-kode](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) for produktet, og kontakt deretter SFN-brukerstøtte for å oppdatere produktet. Etter oppdateringen må du forespørre oppfyllelse på nytt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis