การจัดการคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธบนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

หากเกิดปัญหาที่ทำให้ Shopify Fulfillment Network (SFN) ไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ ระบบจะปฏิเสธคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ หากต้องการดูเหตุผลที่ระบบปฏิเสธคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ ให้ไปที่คำสั่งซื้อดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณอาจต้องส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อใหม่ด้วยตนเอง หรือระบบอาจส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลในการปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อ

เข้าถึงคำสั่งซื้อที่ SFN จัดการแล้วที่มีการปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อที่มีการปฏิเสธคำขอการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อค้นหาสาเหตุที่คำสั่งซื้อถูกปฏิเสธและแก้ไขปัญหา

ขั้นตอน

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิก “กรอง” จากนั้นคลิก “สถานะการจัดการ” จากนั้นคลิก “คำขอถูกปฏิเสธ
  3. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการดูเหตุผลในการปฏิเสธ

หากไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ระบบจะส่งคำขอจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN โดยอัตโนมัติมิฉะนั้น ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วส่งการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ด้วยตนเอง

ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธด้วยตนเอง

คุณอาจต้องขอรับการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ระบบปฏิเสธการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อ หลังจากที่คุณได้แก้ไขเหตุผลที่ SFN ปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถส่งการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการขอรับการจัดการคำสั่งซื้อ
  3. คลิกที่ “ขอให้จัดการสินค้า

สถานะการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อจะเปลี่ยน In progress

เหตุผลที่ SFN อาจปฏิเสธคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN อาจปฏิเสธการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ด้านล่าง ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN อาจปฏิเสธการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ด้านล่าง

เหตุผลที่ระบบอาจปฏิเสธคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
เหตุผล เหตุผลโดยละเอียด ความละเอียด
สินค้าคงคลังไม่เพียงพอ มีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอที่จะจัดการกับคำสั่งซื้อนี้ ถ่ายโอนสินค้าคงคลังใหม่ไปยัง SFN
สินค้ากำลังถูกถ่ายโอน เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN การจัดการคำสั่งซื้อจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ
สินค้าได้รับการถ่ายโอนแต่ไม่มีข้อมูลการติดตาม เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN การจัดการคำสั่งซื้อจะดำเนินต่อโดยอัตโนมัติ
สินค้ามาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN แล้วและกำลังรอการดำเนินการต่อ เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลแล้ว การจัดการคำสั่งซื้อจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ
สินค้าที่ไม่รู้จัก เพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการคำสั่งซื้อของ Shopify จากนั้นส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ไม่สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อได้ รายการที่ส่งระหว่างประเทศต้องมีค่ามากกว่า 0 เพิ่มราคาไปยังสินค้า จากนั้นส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินส่วนต่างจากลูกค้า
การประมวลผลการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณถูกปิดใช้งาน เปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อ จากนั้นให้ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ระบบได้หยุดการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้นหรือมากกว่า [ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ร้านค้าของคุณไม่มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ [ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่
ไม่มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ใดที่สามารถจัดการกับคำสั่งซื้อนี้ได้ [ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง แก้ไขที่อยู่ที่จัดส่ง แล้วส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ข้อจำกัดการจัดส่ง ไม่มีผู้ขนส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่จัดส่งในคำสั่งซื้อนี้ เปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่งหรือเปลี่ยนที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อ จากนั้นขอการจัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ต้องมีพิกัดศุลกากร ไม่สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อได้ [เพิ่มพิกัดศุลกากร](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) ให้กับสินค้าแล้วติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ SFN ที่จะอัปเดตข้อมูลสินค้า เมื่ออัปเดตแล้ว ให้ส่งคำขอจัดการสินค้าอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี