ข้อกำหนดการจัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการให้ Shopify Fulfillment Network (SFN) ประมวลผลคำสั่งซื้อ Shopify ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการคำสั่งซื้อและข้อกำหนดสำหรับบาร์โค้ด หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสินค้าของคุณ เช่น SKU โปรดติดต่อทีม Fulfillment Success ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดในการจัดการคำสั่งซื้อ

SFN จะจัดการคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • ตัวเลือกสินค้ามีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

  • สินค้าคงคลังทั้งหมดในคำสั่งซื้อมีพร้อมจำหน่าย

  • ที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อถูกต้อง

  • บาร์โค้ดมีลักษณะเฉพาะตัว

  • ระบบทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว หรือหากคำสั่งซื้อมาจาก Google หรือ Facebook และ Instagram โดย Meta การชำระเงินดังกล่าวจะได้รับอนุญาต

  • คุณมีการเรียกเก็บเงินที่เป็นปัจจุบันและมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของตัวเอง

หากคุณได้ติดตั้งแอปที่ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อจาก Shopify ว่า “จัดการแล้ว” SFN จะละเว้นคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วเหล่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี