Fulfilment-vereisten voor Shopify Fulfillment Network

Zorg ervoor dat je aan de fulfilmentvereisten en de barcodevereisten voldoet, zodat Shopify Fulfillment Network je Shopify-bestellingen correct kan verwerken. Als je je productinstellingen, zoals de SKU, wilt wijzigen, neem je contact op met het Fulfillment Success-team voordat je de wijziging aanbrengt.

Op deze pagina

Fulfilmentvereisten

Het SFN handelt bestellingen alleen af als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de productvarianten hebben de volgende kenmerken:

  • SKU bestaat in het Shopify-beheercentrum
  • SKU is uniek
  • variant-ID is uniek
  • barcode mag niet leeg zijn
  • barcode heeft een erkende indeling, zoals UPC
  • het veld streepjescode komt overeen met de streepjescode van het fysieke product
  • variantvoorraad is ingesteld voor beheer door SFN
  • alle voorraad voor de bestelling is beschikbaar
 • het bezorgadres op de bestelling is geldig;

 • de bestelling is niet afgehandeld;

 • de bestelling is gemarkeerd als betaald, of, als de bestelling via Google of Facebook en Instagram by Meta komt, dan is de betaling geautoriseerd

 • je bent op de hoogte van je facturering en hebt toegang tot je winkel

Als je een app hebt geïnstalleerd die je Shopify-bestellingen markeert als afgehandeld, worden die afgehandelde bestellingen genegeerd door SFN.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis