Fouten met bezorgadressen oplossen

Wanneer Shopify Fulfillment Network (SFN) een fulfilmentaanvraag voor een bestelling ontvangt, controleert SFN of het bezorgadres van de bestelling misschien een afwijkende indeling heeft die problemen veroorzaakt bij de verzending. Als dit inderdaad het probleem is, kan SFN geen verzendlabel afdrukken en wordt de fulfilmentaanvraag afgewezen.

Raadpleeg toegang tot bestellingen met afgewezen afhandelingsverzoeken voor meer informatie over het controleren op afgewezen afhandelingsverzoeken.

Op de bestelpagina in je Shopify-beheercentrum worden eventuele fouten met het bezorgadres weergegeven en wordt het probleem uitgelegd. Je moet alle fouten met het bezorgadres van een fulfilmentverzoek oplossen voordat het verzoek door SFN kan worden verwerkt.

Fouten in het bezorgadres oplossen

Om bezorgadresfouten op te lossen, moet je de vereiste wijzigingen in je Shopify-bestelling aanbrengen en handmatig een nieuwe afhandeling aanvragen

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.
 2. Klik op de bestelling met een afhandelingsverzoek vanwege een ongeldig adres.
 3. Klik in het gedeelte Bezorgadres op Bewerken.
 4. Pas de benodigde correcties aan op het bezorgadres en klik vervolgens op Opslaan.
 5. Klik in het gedeelte Afgewezen aanvraag op Fulfilment aanvragen.
 6. Klik op Fulfilmentaanvraag verzenden.

Er wordt een nieuwe fulfilmentaanvraag naar SFN verzonden en de fulfilmentstatus wordt bijgewerkt naar In uitvoering.

Redenen voor fouten met bezorgadres

Er zijn veelvoorkomende adresproblemen die ertoe kunnen leiden dat een afhandelingsverzoek wordt afgewezen.

Adresgegevens ontbreken

Als er een vereiste informatie ontbreekt in het bezorgadres van je bestelling, geven je SFN-bestellingen een fout weer in een van de volgende indelingen:

 • Adresregel 1 is vereist.
 • Plaats is vereist.
 • Postcode is vereist.
 • Staat of provincie is vereist.
 • Land is vereist.
 • Naam is vereist.

Een telefoonnummer is vereist voor internationale bestellingen

Als je internationaal verzend en het bezorgadres van je bestelling geen telefoonnummer heeft, geven je SFN-bestellingen de fout Er is een telefoonnummer nodig voor internationale bestellingen weer.

Internationale douanes en vervoerders hebben een telefoonnummer nodig om eventuele problemen of vragen over een bestelling door te geven. Voeg een telefoonnummer toe aan het bezorgadres van je bestelling als je internationaal verzendt.

Om deze fout in de toekomst te voorkomen, moet je je afrekeningsinstellingen bewerken om telefoonnummers verplicht te stellen.

Onjuiste indeling postcode

Zorg dat je postcode een nauwkeurige indeling heeft om problemen met postcodes te voorkomen. Je kunt externe tools gebruiken om je postcode te controleren, bijvoorbeeld de adresvalidator van SmartyJeb.

Het veld Plaats bevat een postcode

Als het veld Plaats een postcode bevat, wordt het volgende foutbericht weergegeven op je SFN-bestelling:

Het bezorgadres van deze bestelling is niet geldig: veld Plaats bevat postcode.

Verwijder de postcode uit het veld Plaats en zorg ervoor dat de postcode in het veld Postcode staat.

Naam heeft te veel tekens

Als het veld Naam of Bedrijf te veel tekens bevat, geven je SFN-bestellingen een fout weer in een van de volgende indelingen:

 • Bedrijf dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Voornaam en achternaam dienen samen minder dan X tekens te bevatten.
 • Voornaam, achternaam en bedrijfsnaam dienen samen minder dan X tekens te bevatten.

Je kunt de tekens in het veld Naam verminderen door de volgende tekst te verwijderen:

 • TER ATTENTIE VAN of T.A.V.
 • De aanhef zoals Dhr., Mevr., Drs. of PhD

Je kunt de tekens in het veld Bedrijf verminderen door de bedrijfsnaam te verkorten en herkenbaar te houden. The Seventy Sixth Street Bakery Company kan bijvoorbeeld worden bewerkt naar 76th St Bakery Company.

Adres heeft te veel tekens

Als het veld Adres of Postcode te veel tekens bevat, geeft je SFN-bestelling een fout weer in een van de volgende indelingen:

 • Adresregel 1 dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Adresregel 2 dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Stad dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Land dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Postcode dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Stad dient minder dan X tekens te bevatten.
 • Staat/provincie dient minder dan X tekens te bevatten.

Je kunt het aantal tekens verminderen door appartementgegevens in te geven in het veld Appartement en door de volgende afkortingen te gebruiken voor straattype en cijfers:

Afkortingen van straatinformatie
Lange vorm Afkorting
Genummerde straten, zoals First Gebruik de getalnotatie, zoals de 1e
North, South, East of West N, S, E of W
Road Rd
Street St
Court Ct
Lane Ln
Apartment Apt
Avenue Ave
Boulevard BLVD
Cirkel CIR
Highway HWY
Mountain MTN
Rechthoek SQ
Suite STE

Militaire en diplomatieke adressen dienen aan de richtlijnen te voldoen

Als je naar een militaire of diplomatieke bestemming verzendt, maar het verzendadres van je bestelling voldoet niet aan de richtlijnen van de militaire post in de VS, dan geven je SFN-bestellingen de foutmelding Voor militaire en diplomatieke post dient de plaats APO, DPO, of FPO te zijn weer. De afkortingen in deze foutmelding hebben de volgende betekenis:

 • APO: Air of Army Post Office,
 • DPO: Diplomatic Post Office
 • FPO: Fleet Post Office.

Om er zeker van te zijn dat je militaire en internationale post zonder vertragingen wordt verzonden, moet je ervoor zorgen dat de indeling van het bezorgadres van je bestelling voldoet aan de volgende richtlijnen:

 • Het veld Naam dient de volledige naam van de ontvanger te bevatten, de rang is optioneel.
 • Het veld Adres dient de eenheid en het vaknummer van de ontvanger te bevatten in de volgende indeling:

  • Air Force (APO): PSC # Box #
  • Army (APO): Unit # Box #
  • Embassy (DPO): Unit # Box #
  • Navy (FPO): Ship # Hull #
 • Het veld Plaats dient APO, DPO of FPO te zijn om pakketten te kunnen leveren als militaire post in plaats van internationale post. De plaats mag niet de werkelijke bestemming of het Military Post Office (MPO) zijn.

 • Het veld Staat dient AA (Armed Forces Americas) of AE (Armed Forces Europe) of AP (Armed Forces Pacific) zijn. De staat mag niet de werkelijke bestemming zijn.

 • Het veld Postcode moet een militaire postcode zijn, niet de postcode voor de bestemming of de facturering. Militaire postcodes worden in de volgende indeling aan de staatscode gekoppeld:

  • De postcode van een AA-staat begint met 340
  • De postcode van een AE-staat begint met 090-099
  • De postcode van een AP-staat begint met 962-966
 • Het veld Land dient US of United States te zijn.

Raadpleeg de volgende tabel voor voorbeelden van de correcte indeling van militaire postadressen:

Voorbeelden van militaire postadressen
Air Force (APO) Army (APO) Navy (FPO) Embassy (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis