Løsning af fejl med leveringsadresser

Når Shopifys distributionsnetværk (SFN) modtager en klargøringsanmodning for en ordre, tjekker den ordrens leveringsadresse for enhver formatering, der kan forårsage forsendelsesproblemer. Hvis der er problemer med formatet på din ordres leveringsadresse, kan Shopifys distributionsnetværk ikke udskrive en fragtlabel og anmodningen om klargøring afvises.

Få mere at vide om, hvordan du overvåger for afviste anmodninger om opfyldelse under adgang til ordrer med afviste anmodninger om opfyldelse.

Ordresiden i din Shopify-administrator viser eventuelle fejl ved leveringsadressen og forklarer problemet.Du skal løse alle fejlene for en behandlingsanmodning i forbindelse med leveringsadressen, før anmodningen kan behandles af SFN.

Løs fejl med leveringsadresser

Hvis du vil løse fejl i leveringsadressen, skal du foretage de nødvendige ændringer af din Shopify-ordre og anmode om en ny ordre manuelt

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.
 2. Klik på den ordre, der har en afvist anmodning om opfyldelse på grund af en ugyldig adresse.
 3. I afsnittet Leveringsadresse skal du klikke på Rediger.
 4. Foretag de nødvendige rettelser af leveringsadressen, og klik derefter på Gem.
 5. Klik på Anmod om klargøring i afsnittet Anmodningen blev afvist.
 6. Klik på Send klargøringsanmodning.

Der sendes en ny anmodning om opfyldelse til Shopifys distributionsnetværk, og klargøringsstatussen opdateres til I gang.

Årsager til fejl i leveringsadressen

Følgende er almindelige problemer med at løse problemer, der kan medføre, at en anmodning om opfyldelse afvises.

Manglende adresseoplysninger

Hvis der mangler obligatoriske oplysninger i ordrens leveringsadresse, viser din ordre i Shopifys distributionsnetværk fejl i et af følgende formater:

 • Adresselinje 1 skal angives.
 • By skal angives.
 • Postnummer skal angives.
 • Delstat eller provins skal angives.
 • Land skal angives.
 • Navn skal angives.

Der skal angives et telefonnummer for internationale ordrer

Hvis du sender internationalt, og din ordres leveringsadresse ikke omfatter et telefonnummer, vises fejlen Der skal angives et telefonnummer for internationale ordrer på dine ordrer i Shopifys distributionsnetværk.

Internationale toldmyndigheder og fragtfirmaer kræver, at der angives et telefonnummer, så de kan kommunikere med kunden omkring eventuelle problemer eller spørgsmål til en ordre. Hvis du sender internationalt, skal du føje et telefonnummer til din ordres leveringsadresse.

Du kan undgå denne fejl i fremtiden ved at redigere dine indstillinger for Betaling, så kunden skal angive et telefonnummer.

Forkert format for postkode

Du kan løse problemer med postnumre ved at sikre dig, at postnummeret er angivet i et korrekt format. Du kan bruge eksterne værktøjer til at kontrollere postnumre, f.eks. adressevalideringen fra SmartyStreets.

Feltet By indeholder et postnummer

Hvis feltet By indeholder et postnummer, vises følgende fejlmeddelelse på din ordre i Shopifys distributionsnetværk:

Denne ordres leveringsadresse er ikke gyldig: Feltet By indeholder et postnummer.

Du skal fjerne postnummeret fra feltet By og sørge for, at feltet Postnummer indeholder postnummeret.

Hvis felterne Navn eller Firma indeholder for mange tegn, viser dine ordrer i Shopifys distributionsnetværk fejl i et af følgende formater:

 • Firma skal indeholde færre end X tegn.
 • Fornavn og efternavn skal indeholde færre end X tegn til sammen.
 • Fornavn, efternavn og firmanavn skal indeholde færre end X tegn til sammen.

Du kan reducere antallet af tegn i feltet Navn ved at fjerne følgende tekst:

 • ATTENTION eller ATT.
 • titel som f.eks. Hr., Fru., Frk. eller Dr.

Du kan reducere antallet af tegn i feltet Firma ved at forkorte firmanavnet, mens det stadig holdes genkendeligt. The Seventy Sixth Street Bakery Company kan f.eks. forkortes til 76th St Bakery Company.

Adressen indeholder for mange tegn

Hvis felterne Adresse eller Postnummer indeholder for mange tegn, viser din ordre i Shopifys distributionsnetværk fejl i et af følgende formater:

 • Adresselinje 1 skal indeholde færre end X tegn.
 • Adresselinje 2 skal indeholde færre end X tegn.
 • By skal indeholde færre end X tegn.
 • Land skal indeholde færre end X tegn.
 • Postnummer skal indeholde færre end X tegn.
 • By skal indeholde færre end X tegn.
 • Delstat/provins skal indeholde færre end X tegn.

Du kan reducere antallet af tegn ved at angive lejlighedsdetaljer i feltet Lejlighed og ved at bruge følgende forkortelser for gadetype og kompasretning:

Forkortelser for gadeoplysninger
Lang form Forkortelse
Nummererede gader, f.eks. “First” Brug talformat, f.eks. “1st”
“North”, “South”, “East” eller “West” “N”, “S”, “E” eller “W”
“Road” “Rd”
Gade “S”
”Court” ”Ct”
”Lane” ”Ln”
“Apartment” “Apt”
“Avenue” “Ave”
“Boulevard” “BLVD”
Cirkel “CIR”
“Highway” “HWY”
“Mountain” “MTN”
Square “SQ”
“Suite” “STE”

Militære og diplomatiske adresser skal følge retningslinjerne

Hvis du sender til militære eller diplomatiske destinationer, og ordrens leveringsadresse ikke følger det amerikanske forsvars retningslinjer for post, viser din ordre i Shopifys distributionsnetværk fejlen For military and diplomatic mail, city must be one of APO, DPO, or FPO (ved post til militære eller diplomatiske adresser skal by angives som én af APO, DPO eller FPO). Akronymerne i denne fejlmeddelelse har følgende betydning:

 • APO: Air eller Army Post Office,
 • DPO: Diplomatic Post Office
 • FPO: Fleet Post Office.

Bekræft, at formatet på din ordres leveringsadresse lever op til følgende krav for at sikre, at post til militære og diplomatiske adresser sendes uden forsinkelse:

 • Feltet Name (navn) skal indeholde modtagerens fulde navn. Rang er valgfrit.
 • Feltet Address (adresse) skal indeholde modtagerens “unit” og “box number” i følgende format:

  • Air Force (APO): PSC # Box #
  • Army (APO): Unit # Box #
  • Embassy (DPO): Unit # Box #
  • Navy (FPO): Ship # Hull #
 • Feltet City (by) skal enten indeholde APO, DPO eller FPO, så pakkerne sendes som militærpost i stedet for international post. Byen skal ikke være den faktiske destinationsby eller Military Post Office (MPO).

 • Feltet State (delstat) skal enten være AA (Armed Forces Americas), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific). Delstaten skal ikke være den faktiske destinationsstat.

 • Feltet Postnummer skal være et militært postnummer, ikke destinationens postnummer eller faktureringsadressens postnummer. Militære postnumre matches til delstatskoden i følgende format:

  • AA-postnumre begynder med 340
  • AE-postnumre begynder med 090-099
  • AP-postnumre begynder med 962-966
 • Feltet Country (land) skal være US eller United States.

Du kan finde eksempler på militære postadresser i det korrekte format i følgende tabel:

Eksempler på militære postadresser
Air Force (APO) Army (APO) Navy (FPO) Embassy (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis