Khắc phục lỗi địa chỉ giao hàng trong Shopify Fulfillment Network

Nếu bạn không sử dụng Shopify Fulfillment Network để xử lý đơn hàng, hãy tham khảo Xác thực địa chỉ giao hàng cho đơn hàng để tìm hiểu cách khắc phục lỗi về địa chỉ giao hàng.

Khi nhận được yêu cầu thực hiện đơn hàng, Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) sẽ kiểm tra địa chỉ giao hàng của đơn hàng để xác định bất kỳ định dạng nào có thể gây ra vấn đề vận chuyển. Nếu có vấn đề với định dạng địa chỉ giao hàng của đơn hàng, SFN không thể in nhãn vận chuyển và yêu cầu thực hiện sẽ bị từ chối.

Để tìm hiểu cách theo dõi yêu cầu thực hiện bị từ chối, tham khảo truy cập đơn hàng có yêu cầu thực hiện bị từ chối.

Trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify sẽ hiển thị mọi lỗi địa chỉ giao hàng và giải thích vấn đề. Bạn cần khắc phục tất cả lỗi địa chỉ giao hàng của yêu cầu thực hiện thì SFN mới có thể xử lý yêu cầu.

Khắc phục lỗi địa chỉ giao hàng

Để khắc phục lỗi địa chỉ giao hàng, bạn thực hiện những thay đổi cần thiết trong đơn hàng Shopify, yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng có yêu cầu thực hiện bị từ chối do địa chỉ không hợp lệ.
 3. Trong mục Địa chỉ giao hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Thực hiện mọi chỉnh sửa cần thiết đối với địa chỉ giao hàng rồi nhấp vào Lưu.
 5. Trong mục Yêu cầu bị từ chối, nhấp vào Yêu cầu thực hiện.
 6. Nhấp vào Gửi yêu cầu thực hiện.

Yêu cầu thực hiện mới được gửi đến SFN và trạng thái thực hiện cập nhật thành Đang thực hiện.

Lý do xảy ra lỗi địa chỉ giao hàng

Dưới đây là các vấn đề thường gặp về địa chỉ có thể khiến yêu cầu thực hiện đơn hàng bị từ chối.

Thiếu thông tin địa chỉ

Nếu thiếu thông tin bắt buộc trong địa chỉ giao hàng của đơn hàng, đơn hàng SFN sẽ hiển thị lỗi ở một trong các định dạng sau:

 • Bắt buộc phải có dòng địa chỉ 1.
 • Phải có thông tin thành phố.
 • Phải có mã bưu chính.
 • Bắt buộc phải có tiểu bang hoặc tỉnh.
 • Phải có thông tin quốc gia.
 • Phải có tên.

Đơn hàng quốc tế bắt buộc phải có số điện thoại

Nếu bạn đang vận chuyển quốc tế và địa chỉ giao hàng của đơn hàng không có số điện thoại, đơn hàng SFN của bạn sẽ hiển thị lỗi Đơn hàng quốc tế bắt buộc phải có số điện thoại.

Cơ quan hải quan và hãng vận chuyển quốc tế yêu cầu số điện thoại để trao đổi về bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến đơn hàng. Nếu đang vận chuyển quốc tế, bạn cần thêm số điện thoại vào địa chỉ giao hàng của đơn hàng.

Để tránh gặp lỗi này trong tương lai, hãy chỉnh sửa cài đặt Thanh toán để đặt số điện thoại thành bắt buộc.

Sai định dạng mã bưu chính

Để xử lý các vấn đề về mã ZIP và mã bưu chính, hãy đảm bảo mã bưu chính của bạn ở đúng định dạng. Bạn có thể sử dụng công cụ bên ngoài để kiểm tra mã bưu chính, ví dụ như trình xác minh địa chỉ SmartyStreets.

Trường thành phố chứa mã bưu chính

Nếu trường Thành phố chứa mã bưu chính, thông báo lỗi sau sẽ hiển thị trên đơn hàng SFN của bạn:

Địa chỉ giao hàng của đơn hàng này không hợp lệ: trường thành phố chứa mã bưu chính.

Bạn cần xóa mã bưu chính khỏi trường Thành phố và đảm bảo rằng trường Mã ZIP chứa mã bưu chính này.

Tên có quá nhiều ký tự

Nếu trường Tên hoặc Công ty có quá nhiều ký tự, đơn hàng SFN sẽ hiển thị một trong các định dạng lỗi sau:

 • Công ty phải có ít hơn X ký tự.
 • Tổ hợp ký tự của tên và họ phải nhỏ hơn X.
 • Tổ hợp ký tự của tên, họ và tên công ty phải nhỏ hơn X.

Bạn có thể rút bớt ký tự trong trường Tên bằng cách xóa văn bản sau:

 • ATTENTION hoặc ATTN
 • tiêu đề tên như MR MRS , , DR hoặc PHD

Bạn có thể rút bớt ký tự trong trường Công ty bằng cách rút ngắn tên công ty mà vẫn đảm bảo dễ nhận diện. Ví dụ: Có thể sửa The Seventy Sixth Street Bakery Company thành 76th St Bakery Company.

Địa chỉ có quá nhiều ký tự

Nếu trường Địa chỉ hoặc Mã ZIP có quá nhiều ký tự thì đơn hàng SFN của bạn sẽ hiển thị một trong các định dạng lỗi sau:

 • Dòng địa chỉ 1 phải có ít hơn X ký tự.
 • Dòng địa chỉ 2 phải có ít hơn X ký tự.
 • Thành phố phải có ít hơn X ký tự.
 • Quốc gia phải có ít hơn X ký tự.
 • Mã bưu chính phải có ít hơn X ký tự.
 • Thành phố phải có ít hơn X ký tự.
 • Tiểu bang/tỉnh phải có ít hơn X ký tự.

Bạn có thể giảm số lượng ký tự bằng cách nhập chi tiết căn hộ vào trường Căn hộ và sử dụng các chữ viết tắt sau cho loại đường phố và phương hướng chính:

Chữ viết tắt của thông tin đường phố
Dạng đầy đủ Dạng viết tắt
Đường được đánh số, ví dụ như Thứ nhất Sử dụng định dạng số, ví dụ như 1
Bắc, Nam, Đông hoặc Tây N, S, E hoặc W
Đường Rd
Đường St
Tòa án Ct
Ngõ Ln
Căn hộ Apt
Đại lộ Ave
Đại lộ BLVD
Circle CIR
Cao tốc HWY
Núi MTN
Quảng trường Sq
Dãy STE

Địa chỉ quân sự và ngoại giao phải tuân thủ hướng dẫn

Nếu bạn đang vận chuyển đến nơi nhận là địa chỉ quân sự hoặc ngoại giao và địa chỉ giao hàng của đơn hàng không tuân thủ hướng dẫn về bưu chính của Quân đội Hoa Kỳ, đơn hàng SFN sẽ hiển thị lỗi Đối với bưu phẩm gửi đến địa chỉ quân sự và ngoại giao, thành phố phải là một trong số: APO, DPO hoặc FPO. Các từ viết tắt trong thông báo lỗi này có ý nghĩa như sau:

 • APO: Bưu điện Không quân hoặc Quân bưu,
 • DPO: Bưu điện Ngoại giao
 • FPO: Bưu điện Hạm đội.

Để đảm bảo rằng bưu phẩm gửi đến địa chỉ quân sự và ngoại giao của bạn được gửi đi mà không bị trì hoãn, hãy xác nhận rằng định dạng địa chỉ giao hàng của đơn hàng tuân thủ các hướng dẫn sau:

 • Trường Tên phải chứa tên đầy đủ của người nhận, có thể đi kèm cấp bậc hoặc không.
 • Trường Địa chỉ phải bao gồm đơn vị và số hòm thư của người nhận theo định dạng sau:

  • Không quân (APO): PSC # Hòm thư #
  • Quân đội (APO): Đơn vị # Hòm thư #
  • Đại sứ quán (DPO): Đơn vị # Hòm thư #
  • Hải quân (FPO): Tàu # Thân tàu #
 • Trường Thành phố phải chứa APO, DPO hoặc FPO để định tuyến gói hàng dưới dạng thư quân sự thay vì thư quốc tế. Thành phố không được là thành phố đích thực tế hoặc Trạm quân bưu (MPO).

 • Trường Tiểu bang phải là AA (Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ), AE (Lực lượng vũ trang đặc trách châu Âu) hoặc AP (Lực lượng vũ trang đặc trách Thái Bình Dương). Tiểu bang không được là tiểu bang đích thực tế.

 • Trường Mã ZIP phải là mã bưu chính của căn cứ quân sự, không phải mã bưu chính của nơi nhận hoặc mã ZIP thanh toán. Mã bưu chính của căn cứ quân sự được khớp với mã tiểu bang theo định dạng sau:

  • Mã ZIP tiểu bang AA bắt đầu bằng 340
  • Mã ZIP tiểu bang AE bắt đầu bằng 090-099
  • Mã ZIP tiểu bang AP bắt đầu bằng 962-966
 • Trường Quốc gia phải là US hoặc United States.

Tham khảo bảng sau để xem ví dụ về địa chỉ gửi thư trong quân đội đúng định dạng:

Ví dụ về địa chỉ gửi thư trong quân đội
Không quân (APO) Quân đội (APO) Hải quân (FPO) Đại sứ quán (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Hòm thư 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Đơn vị 45013 Hòm thư 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Đơn vị 8100 Hòm thư 121
DPO AP
96377

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí