Gửi lại quá trình thực hiện

Nếu bạn muốn Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) gửi lại quá trình thực hiện đối với đơn hàng Shopify, ví dụ như do tổn thất, thì bạn cần sao chép đơn hàng ban đầu để khách hàng có thể nhận được email thông báo về lô hàng mới.

Bạn có thể thực hiện đơn hàng miễn phí bằng cách cung cấp ưu đãi giảm giá 100% và miễn phí vận chuyển. Bạn có thể dán nhãn đơn hàng là gửi lại qua thẻ hoặc ghi chú đơn hàng để làm rõ lý do thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn gửi lại.
 3. Nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Sao chép.
 4. Thêm chi tiết bổ sung cho đơn hàng:

  1. Nhấp vào Thêm mục vận chuyển và chọn mức phí vận chuyển. Để không thu phí vận chuyển, chọn Miễn phí vận chuyển.
  2. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm ưu đãi giảm giá, sau đó áp dụng giảm giá 100%.
  3. Không bắt buộc: Trong mục Thẻ, thêm thẻ về đơn hàng được gửi lại, ví dụ như Reshipment hoặc Reorder.
  4. Không bắt buộc: Trong Notes (Ghi chú), thêm ghi chú về đơn hàng được gửi lại.
  5. Không bắt buộc: Nhấp vào Taxes (Thuế) để điều chỉnh cài đặt thuế cho đơn hàng.
 5. Hoàn tất đơn hàng bằng cách thực hiện một trong những việc sau:

  • Để tạo đơn hàng mà không thu phí khách hàng, nhấp vào Đánh dấu là đã thanh toán rồi nhấp vào Tạo đơn hàng.
  • Để gửi hóa đơn đơn hàng cho khách hàng, hãy nhấp vào Gửi hóa đơn và hoàn tất email.
  • Để thu phí thẻ tín dụng của khách hàng đối với đơn hàng, hãy nhấp vào Thanh toán bằng thẻ tín dụng và nhập thông tin thanh toán.
  • Để nhận khoản thanh toán bên ngoài Shopify, nhấp vào Đánh dấu là đang chờ xử lý, chọn loại thanh toán rồi nhấp vào Tạo đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí