Yêu cầu thực hiện một phần

Theo mặc định, Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) cố gắng thực hiện toàn bộ yêu cầu của bạn trong một hộp duy nhất để tiết kiệm chi phí vận chuyển và thực hiện đơn hàng. Nếu muốn xóa một số mặt hàng và chỉ thực hiện một phần yêu cầu thực hiện, bạn có thể chia nhỏ yêu cầu đó. Ví dụ: Nếu một trong các mặt hàng có trong yêu cầu bị hết hàng, bạn có thể xóa mặt hàng đó khỏi yêu cầu để có thể giao những mặt hàng còn lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để xóa mặt hàng khỏi yêu cầu thực hiện, bạn cần xóa mặt hàng khỏi đơn hàng trong Shopify, bắt đầu quá trình thực hiện trong ứng dụng SFN, sau đó thêm lại mặt hàng vào đơn hàng trong Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Trên trang chi tiết đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng để xóa mặt hàng bạn muốn SFN thực hiện riêng khỏi đơn hàng Shopify. Thao tác chỉnh sửa đơn hàng sẽ hủy yêu cầu thực hiện ban đầu trong SFN và sẽ tạo yêu cầu mới bao gồm các mặt hàng còn lại.
  4. Nhấp vào Xem chi tiết thực hiện.
  5. Trên trang yêu cầu thực hiện trong ứng dụng SFN, nhấp vào Thực hiện ngay.
  6. Nhấp vào mã số đơn hàng trong mục Tóm tắt.
  7. Trên trang chi tiết đơn hàng trong trang quản trị Shopify, chỉnh sửa đơn hàng để thêm mặt hàng bạn đã xóa trước đó. Mặt hàng mới sẽ hiển thị riêng dưới dạng thẻ thực hiện Chưa thực hiện trong đơn hàng và SFN sẽ nhận được yêu cầu thực hiện riêng.

Nếu không có hàng trong kho để thực hiện các mặt hàng, yêu cầu sẽ tự động bị tạm dừng cho đến khi nhận được hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí