Yêu cầu thực hiện một phần

Theo mặc định, Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) cố gắng thực hiện toàn bộ yêu cầu của bạn trong một hộp duy nhất để tiết kiệm chi phí vận chuyển và thực hiện đơn hàng. Nếu muốn xóa một số mặt hàng và chỉ thực hiện một phần yêu cầu thực hiện thì bạn có thể chia nhỏ yêu cầu thực hiện đó theo cách thủ công. Ví dụ: Nếu một trong các mặt hàng có trong yêu cầu bị hết hàng thì bạn có thể xóa mặt hàng đó khỏi yêu cầu để có thể giao những mặt hàng còn lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa đơn hàng để phân chia đơn hàng thành các yêu cầu thực hiện riêng biệt.
 4. Khi bạn chỉnh sửa xong đơn hàng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thực hiện thủ công SKU hết hàng.
  • Để các SKU còn lại ở trạng thái tạm dừng đến khi được bổ sung hàng.
  • Chỉnh sửa hoặc hoàn tiền các SKU còn lại nếu không có tùy chọn thực hiện trong tương lai. Ví dụ: Mặt hàng sẽ không bao giờ được bổ sung hàng.
 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấp vào Yêu cầu thực hiện.
  • Nhấp vào menu ... và chọn Tạm dừng thực hiện hoặc Thay đổi địa điểm.

Nếu không có hàng trong kho để thực hiện các mặt hàng, yêu cầu sẽ tự động bị tạm dừng cho đến khi nhận được hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí