Zażądaj częściowej realizacji

Domyślnie Sieć realizacji Shopify (SFN) próbuje zrealizować całe żądanie, używając jednego pudła, aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki i realizacji. Jeśli chcesz usunąć niektóre pozycje i zrealizować tylko część żądania, możesz takie żądanie realizacji podzielić ręcznie. Przykładowo, jeśli jedna z pozycji w żądaniu jest niedostępna na magazynie, możesz ją usunąć z żądania, by możliwie jak najszybciej dostarczyć klientom pozostałe pozycje.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie, które chcesz edytować.
 3. Edytuj zamówienie, aby podzielić je na osobne żądania realizacji.
 4. Po zakończeniu edycji zamówienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zrealizuj ręcznie jednostki SKU, których nie ma na stanie.
  • Pozostaw pozostałe jednostki SKU wstrzymane, dopóki nie zostaną uzupełnione.
  • Edytuj lub zwróć koszty pozostałych SKU, jeśli nie będzie opcji realizacji. Na przykład pozycja nigdy nie zostanie uzupełniona.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Zażądaj realizacji.
  • Kliknij menu ... i wybierz opcję Wstrzymanie realizacji lub Zmień lokalizację.

Jeśli realizacja pozycji nie jest możliwa z powodu braku dostępnych zapasów, żądanie jest automatycznie wstrzymywane do momentu uzupełnienia zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo