Zażądaj częściowej realizacji

Domyślnie Sieć realizacji Shopify (SFN) próbuje zrealizować całe zamówienie w jednym pudełku, aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki i realizacji. Jeśli chcesz usunąć niektóre pozycje i zrealizować tylko część żądania, możesz to żądanie realizacji podzielić. Przykładowo, jeśli jedna z pozycji w żądaniu jest niedostępna na magazynie, możesz ją usunąć z żądania, by możliwie jak najszybciej dostarczyć klientom pozostałe pozycje.

Aby usunąć pozycje z żądania realizacji, musisz usunąć pozycję ze swojego zamówienia w Shopify, rozpocząć realizację żądania w aplikacji SFN, a następnie dodać pozycję z powrotem do zamówienia w Shopify.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
  2. Kliknij zamówienie, które chcesz edytować.
  3. Na stronie szczegółów zamówienia edytuj zamówienie i usuń pozycję, którą SFN ma zrealizować niezależnie od zamówienia Shopify. W wyniku edycji zamówienia nastąpi anulowanie pierwotnego żądania realizacji w SFN i utworzenie nowego żądania z pozostałymi pozycjami.
  4. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły realizacji.
  5. Na stronie żądania realizacji w aplikacji SFN kliknij Realizuj teraz.
  6. Kliknij numer zamówienia w sekcji Podsumowanie.
  7. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do strony szczegółów zamówienia i edytuj zamówienie, aby dodać usuniętą wcześniej pozycję. Nowa pozycja zostanie wyświetlona jako osobna karta realizacji w zamówieniu (o nazwie Niezrealizowana), a SFN otrzyma osobne żądanie realizacji.

Jeśli realizacja pozycji nie jest możliwa z powodu braku dostępnych zapasów, żądanie jest automatycznie wstrzymywane do momentu uzupełnienia zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo