Be om delvis oppfylling

Som standard forsøker Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) å oppfylle hele forespørselen i én pakke for å spare kostnader til frakt og oppfylling. Hvis du ønsker å fjerne noen varer og bare oppfylle deler av oppfyllingsforespørselen, kan du dele opp forespørselen. Hvis for eksempel en av varene i forespørselen er utsolgt, kan du fjerne den fra forespørselen slik at de gjenværende varene kan leveres til kundene så raskt som mulig.

For å fjerne varer fra en oppfyllingsforespørsel, må du fjerne varen fra bestillingen i Shopify, starte oppfyllingen i SFN-appen, og deretter legge varen tilbake i bestillingen i Shopify.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
  2. Klikk på bestillingen du vil redigere.
  3. På detaljsiden for bestillingen kan du redigere bestillingen og fjerne varen du ønsker at SFN skal oppfylle separat fra Shopify-bestillingen. Hvis du redigerer bestillingen kanselleres den opprinnelige oppfyllingsforespørselen i SFN, og en ny forespørsel med de gjenværende varene opprettes.
  4. Klikk på Vis oppfyllingsdetaljer.
  5. Klikk på Innfri nå på siden for oppfyllingsforespørselen i SFN-appen.
  6. Klikk på bestillingsnummeret i Sammendrag-seksjonen.
  7. På siden med bestillingsdetaljer i Shopify-administrator redigerer du bestillingen og legger til varen du tidligere fjernet. Den nye varen vises som et separat oppfyllingskort med statusen Ikke-behandlet i bestillingen, og SFN mottar en separat oppfyllingsforespørsel.

Hvis det ikke er tilgjengelig lagerbeholdning for å oppfylle varene, vil forespørselen automatisk stå på vent inntil ny lagerbeholdning er tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis