ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อบางส่วน

ตามค่าเริ่มต้น เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะพยายามจัดการคำขอทั้งหมดของคุณไว้ในกล่องเดียวเพื่อประหยัดค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดการ หากคุณต้องการลบสินค้าบางรายการออกแล้วจัดการคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน คุณสามารถแยกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากสินค้ารายการหนึ่งในคำขอหมดสต็อก คุณสามารถลบสินค้าดังกล่าวออกจากคำขอเพื่อให้สามารถจัดส่งรายการที่เหลือให้กับลูกค้าได้โดยเร็วที่สุด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แก้ไขคำสั่งซื้อเพื่อแบ่งคำสั่งซื้อออกเป็นคำขอการจัดการคำสั่งซื้อแบบแยกกัน
 4. เมื่อคุณแก้ไขคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • จัดการ SKU ที่หมดสต็อกด้วยตนเอง
  • ระงับการจำหน่าย SKU ที่เหลืออยู่ชั่วคราวจนกว่าจะมีการคืนสินค้ากลับสต็อก
  • แก้ไขหรือดำเนินการคืนเงิน SKU ที่เหลืออยู่หากไม่มีตัวเลือกสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น จะไม่มีการคืนสินค้ากลับสต็อก
 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่ “ขอให้จัดการสินค้า
  • คลิกเมนู “...” แล้วเลือก “ระงับการจัดการคำสั่งซื้อ” หรือ “เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง” อย่างใดอย่างหนึ่ง

หากไม่มีสินค้าคงคลังที่พร้อมจัดการรายการ คำขอจะถูกระงับโดยอัตโนมัติจนกว่าจะได้รับสินค้าคงคลัง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี