ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อบางส่วน

ตามค่าเริ่มต้น เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะพยายามจัดการให้คำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณอยู่ในกล่องเดียวเพื่อประหยัดทั้งค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดการ หากคุณต้องการลบสินค้าบางรายการออกแล้วจัดการคำขอดังกล่าวเพียงบางส่วน คุณสามารถแยกคำขอจัดการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น หากสินค้ารายการหนึ่งในคำขอหมดสต็อก คุณก็สามารถลบสินค้าดังกล่าวออกจากคำขอเพื่อให้สินค้าที่เหลือจัดส่งถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุด

หากต้องการลบสินค้าออกจากคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ คุณต้องลบรายการออกจากคำสั่งซื้อใน Shopify แล้วเริ่มจัดการคำสั่งซื้อในแอป SFN ของคุณ จากนั้นเพิ่มสินค้ารายการนั้นกลับไปยังคำสั่งซื้อใน Shopify

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแก้ไข
  3. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้แก้ไขสินค้าเพื่อลบรายการสินค้าที่คุณต้องการให้ SFN จัดการแบบแยกจากคำสั่งซื้อใน Shopify ของคุณ การแก้ไขคำสั่งซื้อจะยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อเดิมใน SFN และจะสร้างคำขอใหม่ที่มีรายการสินค้าที่เหลือ
  4. คลิก “ดูรายละเอียดการจัดการคำสั่งซื้อ
  5. ในหน้าคำขอการจัดการคำสั่งซื้อในแอป SFN ของคุณ ให้คลิก “จัดการเลย
  6. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อในส่วนข้อมูลสรุป
  7. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อใน Shopify admin ของคุณ ให้แก้ไขคำสั่งซื้อเพื่อเพิ่มรายการที่คุณลบออกไปก่อนหน้านี้ สินค้ารายการใหม่จะแสดงเป็นบัตรจัดการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการแบบแยกต่างหากในคำสั่งซื้อและ SFN จะได้รับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อแบบแยกต่างหาก

หากไม่มีสินค้าคงคลังที่พร้อมจัดการรายการ คำขอจะถูกระงับโดยอัตโนมัติจนกว่าจะได้รับสินค้าคงคลัง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี