ตรวจสอบคำขอจัดการสินค้าของคุณ

หากต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณบน Shopify Fulfillment Network (SFN) คุณสามารถตั้งค่าและบันทึกตัวกรองคำสั่งซื้อได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถดูคำขอการจัดการคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณต้องตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการสร้างมุมมองที่บันทึกไว้ คุณสามารถกรองด้วยสถานะการจัดการหรือด้วยแท็กคำสั่งซื้อที่เพิ่มโดย SFN โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบคำขอการจัดการคำสั่งซื้อโดย SFN ของคุณโดยใช้สถานะการจัดการ

คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อตามสถานะการจัดการโดยการกรองคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะการจัดการ จากนั้นบันทึกมุมมองคำสั่งซื้อสำหรับแต่ละตัวกรอง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่ “ตัวกรอง” จากมุมมองคำสั่งซื้อใดก็ได้

 3. คลิก “เลือกตัวกรอง” จากนั้นคลิก “สถานะการจัดการ

 4. คลิก “เลือกค่า” จากนั้นเลือกสถานะการจัดการที่จะใช้กรอง

 5. ไม่บังคับ: บันทึกตัวกรองของคุณไปยังมุมมองคำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือบันทึกตัวกรองของคุณไปยังมุมมองคำสั่งซื้อใหม่

ตรวจสอบคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อผ่าน SFN ของคุณโดยใช้แท็กการสั่งซื้อ

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณส่งไปยัง SFN ได้ที่หน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยใช้วิธีการกรองคำสั่งซื้อที่มีแท็ก SFN ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ระบบแสดงคำสั่งซื้อทั้งหมดใน Shopify ที่คำขอการจัดการคำสั่งซื้อซึ่งส่งไปยัง SFN ถูกระงับไว้ชั่วคราว คุณก็สามารถกรองคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้โดยใช้แท็ก SFN: On hold

SFN จะแท็กคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติตามสถานะของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อเหล่านั้น โปรดใช้แท็กที่ SFN กำหนดไว้ให้ถูกต้องเมื่อคุณทำการกรองคำสั่งซื้อ เพื่อให้สามารถกรองคำสั่งซื้อที่มีแท็กคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของ SFN ได้อย่างแม่นยำ

ใช้แท็กต่อไปนี้เพื่อกรองสินค้าของคุณตามสถานะคำขอจัดการสินค้าที่ส่งไปยัง SFN:

 • SFN: Accepted
 • SFN: Requested
 • SFN: On hold
 • SFN: In progress
 • SFN: Canceled
 • SFN: Fulfilled
 • SFN: Partially fulfilled

ใช้แท็กต่อไปนี้เพื่อกรองคำสั่งซื้อของคุณตามเหตุผลที่คำขอจัดการสินค้าซึ่งส่งไปยัง SFN ถูกระงับ:

 • SFN: Invalid address
 • SFN: Country not supported
 • SFN: Inventory not available
 • SFN: Canceled by fulfillment center
 • SFN: Fulfillment paused
 • SFN: Custom packaging out of stock

ในกรณีที่ต้องการแสดงรายการกรองคำสั่งซื้อที่มีแท็ก SFN อีกครั้งในอนาคต ให้บันทึกตัวกรองของคุณไปยังมุมมองคำสั่งซื้อที่มีอยู่ หรือสร้างมุมมองคำสั่งซื้อขึ้นมาใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่มุมมองคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่ “ตัวกรอง” จากมุมมองคำสั่งซื้อใดก็ได้

 3. คลิกที่ “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นคลิกที่เมนู “เลือกตัวกรอง

 4. เลือกติดแท็ก จากนั้นคลิกที่เมนู “เลือกค่า

 5. คัดลอกและวางแท็ก SFN ที่คุณต้องการใช้เพื่อกรอง

 6. ไม่บังคับ: บันทึกตัวกรองของคุณไปยังมุมมองคำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือบันทึกตัวกรองของคุณไปยังมุมมองคำสั่งซื้อใหม่

คุณสามารถเข้าถึงสถานะของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อได้ในหน้าคำสั่งซื้อของส่วนผู้ดูแล Shopify สถานะการจัดการจะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อในปัจจุบันของคำสั่งซื้อนั้น

การแจ้งเตือนสำคัญเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดการสินค้าที่ไม่คาดคิด

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสินค้าของ SFN และการจัดส่งผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อเกิดความล่าช้าที่ไม่คาดคิด แอป SFN จะแสดงการแจ้งเตือน หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการล่าช้า ให้คลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติมในการแจ้งเตือน

หากมีการคาดการณ์โดยประมาณว่าความล่าช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อร้านค้าของคุณจะยาวนานกว่า 24 ชั่วโมง เจ้าของร้านจะได้รับข้อความอีเมลเกี่ยวกับความล่าช้าดังกล่าว หากมีการคาดการณ์โดยประมาณว่าความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อร้านค้าของคุณจะยาวนานกว่า 3 วัน SFN จะติดต่อคุณเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของความล่าช้าดังกล่าว

นิยามสถานะของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ SFN

ต่อไปนี้คือข้อนิยามของสถานะคำร้องการจัดการคำสั่งซื้อต่างๆ

สถานะคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ SFN และคำอธิบาย
สถานะ คำอธิบาย
รอดำเนินการ ระยะเวลาชะลอการจัดการคำสั่งซื้อ ของการคำซื้อนี้ยังไม่สิ้นสุดลง ระบบจะส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN เมื่อระยะเวลาชะลอการจัดการสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น
กำลังดำเนินการ ระบบได้มอบหมายคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและเริ่มจัดการคำสั่งซื้อแล้ว
จัดการแล้วบางส่วน ระบบได้แยกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณให้เป็นพัสดุหลายชิ้น และมีอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้จัดการ
จัดการแล้ว

สินค้าทั้งหมดในคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณจะถูกบรรจุที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและระบบจะนัดหมายให้ผู้ขนส่งมารับสินค้าไป

อาจใช้เวลามากถึงสี่วันก่อนที่ภาพสแกนของหมายเลขติดตามพัสดุของคำสั่งซื้อจะปรากฏให้คุณเห็น

ถูกระงับชั่วคราว ระบบได้ระงับคำสั่งซื้อดังกล่าวไว้ชั่วคราวและยังไม่มีการส่งคำขอไปยัง SFN ขั้นตอนการทำงานระงับคำสั่งซื้ออาจระงับการดำเนินการกับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติหรือมีการระงับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง
ถูกปฏิเสธ ระบบได้ปฏิเสธคำขอการจัดการสินค้าแล้ว เนื่องจากมีปัญหาที่ทำให้ SFN ไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อของคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี