คำขอการจัดการคำสั่งซื้อบนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่ถูกระงับไว้ชั่วคราว

คุณสามารถระงับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ Pending เอาไว้ชั่วคราวหรือสามารถระงับการสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติด้วยกระบวนการทำงานระงับคำสั่งซื้อคุณสามารถ เข้าถึงสินค้าทุกรายการที่มีสถานะถูกระงับชั่วคราวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากต้องการขอให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับชั่วคราว คุณต้องยกเลิกการระงับด้วยตนเอง จากนั้น จึงส่งคำขอให้จัดการด้วยตนเอง

ระงับคำสั่งซื้อด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว

หากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะ Pending และคุณไม่ต้องการให้มีการส่งคำร้องขอจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN คุณต้องระงับคำสั่งซื้อเป็นการชั่วคราว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการระงับไว้ก่อนชั่วคราว
 3. คลิกที่เมนู ... แล้วคลิก “ระงับการจัดการคำสั่งซื้อ
 4. เลือกเหตุผลในการระงับคำสั่งซื้อ
 5. คลิก “ระงับการจัดการสินค้า

สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ถูกระงับชั่วคราว” และจะไม่มีการส่งคำขอจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN

เข้าถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสถานะถูกระงับชั่วคราว

คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อที่มีสถานะ On hold ทั้งหมดเพื่อค้นหาสาเหตุของการระงับชั่วคราวและเลือกว่าจะปลดการระงับหรือไม่

ขั้นตอน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิก “กรอง” จากนั้นคลิก “สถานะการจัดการ” จากนั้นคลิก “ระงับ
 3. ไม่บังคับ: คลิก “บันทึกเป็น” เพื่อบันทึกมุมมองนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
 4. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการดูเหตุผลในการ ระงับ

หากคุณต้องการให้จัดการคำสั่งซื้อ ให้ทำการปลดการระงับ จากนั้นจึง ส่งการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง เพื่อส่งคำร้องขอไปยัง SFN

ปลดการระงับชั่วคราวของคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณได้แก้ไขสาเหตุที่ต้องระงับคำสั่งซื้อเป็นการชั่วคราวแล้ว คุณสามารถปลดการระงับคำคำสั่งซื้อได้ เมื่อทำการปลดการระงับระบบจะไม่ส่งการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ไปยัง SFN โดยอัตโนมัติ หากต้องการส่งการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ไปยัง SFN ให้ส่งการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการปลดการระงับ
 3. ในส่วนการ ระงับ ให้คลิก “ปลดเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ

สถานะการจัดการจะเปลี่ยนเป็น ยังไม่จัดการ

ส่งคำร้องขอด้วยตนเองให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับชั่วคราวไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากที่คุณได้แก้ไขสาเหตุในการระงับและ ปลดการระงับคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถขอให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการขอรับการจัดการคำสั่งซื้อ
 3. คลิกที่ “ขอให้จัดการสินค้า

สถานะการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อจะเปลี่ยน In progress

เหตุผลในการระงับคำสั่งซื้อที่ SFN จัดการไปแล้วชั่วคราว

เหตุผลที่คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราวจะปรากฏบนใบสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ต่อไปนี้คือสาเหตุที่ระบบอาจระงับคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อ

เหตุผลที่คำสั่งซื้อที่ SFN จัดการไปแล้วอาจถูกระงับไว้ชั่วคราว
เหตุผล เหตุผลโดยละเอียด
เสี่ยงต่อการทุจริตสูง ขั้นตอนการทำงานในการระงับคำสั่งซื้อตามระดับความเสี่ยง จะระงับคำขอการจัดการ หรือมีการเลือก ความเสี่ยงการฉ้อโกงสูง ในตอนที่คุณได้ระงับคำสั่งซื้อด้วยตนเองหากต้องการขอให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อให้ปลดการระงับด้วยตนเอง จากนั้นจึงส่งคำขอในการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง
สินค้าคงคลังหมดสต็อก มีการเลือกสาเหตุสินค้าคงคลังหมดสต็อกตอนที่มีการระงับการสั่งซื้อด้วยตนเองหากต้องการขอให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อให้ปลดการระงับด้วยตนเอง จากนั้นจึง ส่งคำขอในการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง
ที่อยู่ไม่ถูกต้อง มีการเลือกเหตุผล “ที่อยู่ไม่ถูกต้อง” เมื่อมีผู้ที่ดำเนินการระงับคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวด้วยตนเอง หากต้องการขอให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อ ให้ยกเลิกการระงับชั่วคราวด้วยตนเอง จากนั้นส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง
อยู่ระหว่างรอการชำระเงิน มีการเลือกสาเหตุกำลังรอการชำระเงินในตอนที่มีการระงับคำสั่งซื้อด้วยตนเองหากต้องการขอ SFN จัดการสินค้าตาม สั่งซื้อ ให้ปล่อยการระงับด้วยตนเอง แล้ว ส่งการร้องขอการจัดการสินค้าด้วยตนเอง
อื่นๆ ขั้นตอนการทำงานในการระงับคำสั่งซื้อตามมูลค่าคำสั่งซื้อจะระงับคำขอการจัดการ หรือมีการเลือก เหตุผลอื่นๆ ในตอนที่คุณได้ระงับคำสั่งซื้อด้วยตนเองหากต้องการขอ SFN จัดการสินค้าตาม สั่งซื้อ ให้ปล่อยการระงับด้วยตนเอง แล้ว ส่งการร้องขอการจัดการสินค้าด้วยตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี