Ventende oppfyllelsesforespørsler til Shopifys distribusjonsnettverk

Du kan manuelt sette en bestilling i tilstanden Pending på vent, eller en bestilling kan settes på vent automatisk av en flyt for ventende bestilling. Du finner alle bestillinger som har en ventende status i Shopify-administrator.

For å be om at Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) oppfyller en bestilling som står på vent, må du manuelt oppheve stansen og deretter manuelt be om oppfyllelse.

Sett en bestilling manuelt på vent

Hvis en bestilling har statusen Pending og du ønsker å forhindre at en oppfyllelsesforespørsel sendes til SFN, kan du sette bestillingen på vent.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen du vil sette på vent.
 3. Klikk ...-menyen, og klikk deretter Stans oppfyllelse.
 4. Velg en årsak til at bestillingen settes på vent.
 5. Klikk på Stans oppfylling.

Bestillingsstatusen oppdateres til På vent, og det sendes ingen oppfyllelsesforespørsel til SFN.

Se alle bestillinger med en ventende status

Du kan se alle bestillinger med statusen On hold for å finne årsaken til stansen, og velge hvorvidt stansen skal oppheves.

Steg

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk Filter, deretter Oppfyllelsesstatus og klikk så På vent.
 3. Valgfritt: Klikk Lagre som for å lagre denne visningen for enkel tilgang.
 4. Klikk på bestillingen du ønsker å se På vent-årsaken for.

Hvis du ønsker at bestillingen skal oppfylles frigir du stansen og ber manuelt om oppfyllelse for å sende en ny oppfyllelsesforespørsel til SFN.

Opphev en midlertidig stans av en bestilling

Når du har løst årsaken for at bestillingen står på vent kan du oppheve stansen av en bestilling. En ny oppfyllelsesforespørsel sendes ikke automatisk til SFN når en stans oppheves. For å sende en ny oppfyllelsesforespørsel til SFN må du manuelt be om oppfyllelse.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen du vil frigi stansen for.
 3. Klikk Frigi oppfyllelse i seksjonen På vent

Oppfyllelsesstatusen oppdateres til Ikke-behandlet.

Be manuelt om at SFN oppfyller en bestilling som har stått på vent

Når du har løst årsaken til stansen og frigitt stansen av en bestilling kan du manuelt be om at SFN oppfyller bestillingen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen du vil be om oppfyllelse av.
 3. Klikk på Forespør oppfyllelse.

Statusen for oppfyllelsesforespørselen endres til In progress.

På vent-årsaker for SFN-oppfylte bestillinger

Årsaken til at en bestilling er satt på vent vises i bestillingen i Shopify-administrator. Følgende er årsaker til at en oppfyllelsesforespørsel kan ha blitt satt på vent.

Årsaker til at en SFN-oppfylt bestilling kan ha blitt satt på vent
Årsak Detaljert årsak
Høy svindelrisiko Flyten for stans av bestillinger basert på risikonivå har satt oppfyllelsesforespørselen på vent, eller årsaken Høy risiko for svindel ble valgt da bestillingen manuelt ble satt på vent. For å be om at SFN oppfyller bestillingen må du manuelt oppheve stansen, og deretter manuelt be om oppfyllelse.
Produktet er ikke på lager Årsaken Lagerbeholdning utsolgt ble valgt da bestillingen ble manuelt satt på vent. For å be om at SFN oppfyller bestillingen må du manuelt oppheve stansen, og deretter manuelt be om oppfyllelse.
Feil adresse Årsaken Feil adresse er valgt når bestillingen var manuelt satt på vent. For å be om at SFN oppfyller bestillingen må du manuelt oppheve stansen og deretter manuelt be om oppfyllelse
Venter på betaling Årsaken Venter på betaling ble valgt da bestillingen ble manuelt satt på vent. For å be om at SFN oppfyller bestillingen må du manuelt oppheve stansen, og deretter manuelt be om oppfyllelse.
Annet Flyten for å stanse en bestilling basert på bestillingsverdi har satt oppfyllelsesforespørselen på vent, eller årsaken Annet ble valgt da bestillingen ble manuelt satt på vent. For å be om at SFN oppfyller bestillingen må du manuelt oppheve stansen, og deretter manuelt be om oppfyllelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis