Kansellere oppfyllingsforespørsler til Shopifys distribusjonsnettverk

Oppfyllelsesforespørsler som sendes til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) kan kanselleres før SFN-personalet har startet å plukke bestillingen, som når bestillingsstatusen er Pending. Når oppfyllelsesstatusen er endret til In progress kan du prøve å kansellere en oppfyllelsesforespørsel, men det kan fortsatt hende bestillingen blir oppfylt hvis plukking av varene har startet.

Hvis du ønsker at en bestilling skal oppfylles etter å ha kansellert oppfyllelsesforespørselen kan du manuelt be om en ny oppfyllelse.

Kanseller en SFN-oppfyllelsesforespørsel

Du kan be om at SFN kansellerer en oppfyllelsesforespørsel med tilstanden In progress i Shopify-administrator.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
  2. Klikk på bestillingen du vil kansellere oppfyllelsen for.
  3. Klikk ...-menyen i seksjonen Oppfyllelse pågår, og klikk Be om kansellering.
  4. Valgfritt: Legg til en merknad til SFN-personalet om hvorfor du ber om kansellering.
  5. Klikk på Be om kansellering.

Hvis SFN-personalet allerede oppfyller bestillingen vil kanselleringen mislykkes. Hvis ikke vil kanselleringsforespørselen lykkes, og oppfyllelsesstatusen endres til Ikke-behandlet.

Be manuelt om at SFN oppfyller en tidligere kansellert oppfyllelse

Hvis du ønsker å oppfylle en bestilling etter å ha kansellert en oppfyllelsesforespørsel kan du manuelt be om en ny oppfyllelse.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
  2. Klikk på bestillingen du vil be om oppfyllelse av.
  3. Klikk på Forespør oppfyllelse.

Statusen for oppfyllelsesforespørselen endres til In progress.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis