Avbryta distributionsförfrågan till Shopifys distributionsnätverk

En distributionsförfrågan som skickats till Shopifys distributionsnätverk (SFN) kan annulleras innan SFN-personal har börjat plocka ordern, till exempel när orderstatusen är Pending. När distributionsstatusen ändras till In progress kan du försöka avbryta en distributionsförfrågan, men ordern kan fortfarande distribueras om artiklarna har börjat plockas.

Om du vill att en order ska distribueras efter att du annullerat din distributionsförfrågan kan du manuellt begära en ny distribution.

Avbryta en SFN-distributionsförfrågan

Du kan begära att SFN annullerar en distributionsförfrågan som har statusen In progress Shopify-admin.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
  2. Klicka på ordern du vill avbryta distribution för.
  3. I avsnittet Distribution pågår klickar du på menyn ... och klickar sedan på Begär annullering.
  4. Valfritt: Lägg till en anteckning till SFN-personal om varför du begär annullering.
  5. Klicka på Begär annullering.

Om SFN-personal redan distribuerar ordern kommer annulleringen att misslyckas. Annars kommer begäran om annullering att lyckas och distributionsstatusen ändras till Ej distribuerad.

Begär manuellt att SFN ska distribuera en tidigare annullerad distribution

Om du vill distribuera en order efter att ha annullerat en distributionsförfrågan, begär du en ny order manuellt.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
  2. Klicka på ordern som du vill göra en distributionsförfrågan för.
  3. Klicka på Begär fullgörande.

Status för distributionsförfrågan ändras till In progress.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis