การยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

สามารถยกเลิกคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ก่อนที่บุคลากรของ SFN จะเริ่มรับเรื่องคำสั่งซื้อเช่นเมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Pendingแล้ว หลังจากสถานะการจัดการเปลี่ยนเป็น In progress แล้ว คุณสามารถลองยกเลิกคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อได้แต่คำสั่งซื้ออาจได้รับการจัดการต่อหากระบบได้รับเรื่องไปแล้ว

หากคุณต้องการให้ระบบจัดการคำสั่งซื้อหลังจากยกเลิกการร้องขอการจัดการสั่งซื้อไปแล้ว คุณสามารถส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ได้ด้วยตนเอง

ยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ SFN

คุณสามารถขอให้ SFN ยกเลิกคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อซึ่งอยู่ในสถานะ In progress ในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการให้ยกเลิกการจัดการ
  3. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้ออยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้คลิกที่เมนู ... แล้วคลิก “การยกเลิกคำขอ
  4. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มหมายเหตุให้กับบุคลากร SFN เกี่ยวกับสาเหตุที่คุณส่งคำร้องขอยกเลิก
  5. คลิก “การยกเลิกคำขอ

หากบุคคลากรของ SFN จัดการคำสั่งซื้อแล้วคำขอยกเลิกจะถูกปฏิเสธ คำขอยกเลิกจะได้รับการตอบรับ โดยที่สถานะการจัดการคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น ยังไม่จัดการ หากบุคคลากรของ SFN ยังไม่ได้รับเรื่องเอาไว้

ส่งคำขอด้วยตนเองให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อที่ยกเลิกไปแล้วใหม่

หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อหลังจากยกเลิกคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อไปแล้ว ให้ส่งคำร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการขอรับการจัดการคำสั่งซื้อ
  3. คลิกที่ “ขอให้จัดการสินค้า

สถานะการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อจะเปลี่ยน In progress

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี