Theo dõi yêu cầu thực hiện

Để theo dõi tiến độ yêu cầu thực hiện đối với Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn có thể nhấp vào Xem tất cả trong mục Mở yêu cầu thực hiện hoặc trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Khi bạn có yêu cầu thực hiện bị tạm dừng, danh sách Tác vụ trong trang Tổng quan của ứng dụng SFN sẽ hiển thị Giải quyết yêu cầu thực hiện bị tạm dừng. Nếu muốn biết thêm thông tin về việc tạm dừng, bạn có thể truy cập trang thông tin chi tiết về yêu cầu đó để tìm hiểu lý do tạm dừng và cách giải quyết.

Theo dõi yêu cầu thực hiện trong trang quản trị Shopify

Bạn có thể theo dõi tiến độ của yêu cầu thực hiện qua SFN trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify bằng cách lọc các đơn hàng có thẻ SFN. Ví dụ: Để hiển thị tất cả đơn hàng Shopify có yêu cầu thực hiện qua SFN bị tạm dừng, bạn có thể lọc đơn hàng trong trang quản trị Shopify bằng thẻ SFN: Tạm dừng.

Đơn hàng Shopify của bạn được SFN tự động gắn thẻ dựa trên trạng tháilý do tạm dừng yêu cầu thực hiện của đơn hàng. Để lọc chính xác đơn hàng bằng thẻ yêu cầu thực hiện của SFN, đảm bảo sử dụng đúng thẻ được SFN chỉ định khi lọc.

Sử dụng các thẻ sau để lọc đơn hàng theo trạng thái của yêu cầu thực hiện SFN:

 • SFN: Đã chấp nhận
 • SFN: Đã yêu cầu
 • SFN: Tạm dừng
 • SFN: Đang tiến hành
 • SFN: Đã hủy
 • SFN: Đã thực hiện
 • SFN: Đã thực hiện một phần

Sử dụng các thẻ sau để lọc đơn hàng theo lý do tạm dừng đối với yêu cầu thực hiện SFN:

 • SFN: Địa chỉ không hợp lệ
 • SFN: Quốc gia không được hỗ trợ
 • SFN: Không có hàng trong kho
 • SFN: Trung tâm xử lý đơn hàng đã hủy
 • SFN: Đơn hàng bị ngưng thực hiện
 • SFN: Hết đóng gói tùy chỉnh

Nếu muốn hiển thị lại danh sách đơn hàng đã lọc có thẻ SFN trong tương lai, hãy lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng hiện có hoặc tạo chế độ xem đơn hàng mới. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Chế độ xem đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Bộ lọc trên chế độ xem đơn hàng bất kỳ.

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc, rồi nhấp vào menu Chọn bộ lọc.

 4. Chọn Được gắn thẻ, rồi nhấp vào menu Chọn giá trị.

 5. Sao chép và dán thẻ SFN mà bạn muốn dùng để lọc.

 6. Không bắt buộc: Lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng hiện có hoặc lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí