Transfery przychodzące do Sieci realizacji Shopify

Możesz śledzić zapasy, które wysyłasz do Sieci realizacji Shopify (SFN) za pośrednictwem transferów przychodzących.

Użyj następującego procesu, aby upewnić się, że Twoje zapasy są prawidłowo przyjęte przez SFN:

  1. Dodaj niezbędne szczegóły produktu.
  2. Potwierdź, że spełniasz wymagania dotyczące transferu przychodzącego.
  3. Utwórz transfer przychodzący.
  4. Zapakuj i oznacz etykietami pozycje dla transferu przychodzącego zgodnie ze specyfikacjami SFN i wytycznymi dotyczącymi kodów kreskowych.
  5. Śledź transfery przychodzące i zarządzaj nimi.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo