Obsługa odrzuconych żądań realizacji w Sieci realizacji Shopify (SFN)

Jeśli problem uniemożliwia realizację zamówienia przez Sieć realizacji Shopify (SFN), żądanie realizacji zostanie odrzucone. Aby wyświetlić przyczynę odrzucenia żądania realizacji, otwórz zamówienie w panelu administracyjnym Shopify. W zależności od przyczyny odrzucenia realizacji konieczne może być ręczne zażądanie nowej realizacji lub żądanie realizacji może zostać ponownie przesłane automatycznie.

Dostęp do zrealizowanych zamówień SFN z odrzuconą realizacją

Możesz uzyskać dostęp do zamówień, dla których odrzucono żądanie realizacji, aby poznać powód i rozwiązać ewentualne problemy.

Kroki

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
  2. Kliknij opcję Filtruj, Status realizacji, a następnie kliknij Żądanie odrzucone.
  3. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz wyświetlić przyczynę odrzucenia.

Jeśli nie jest wymagana żadna czynność, nowa realizacja zostanie automatycznie wysłana do SFN. W przeciwnym razie rozwiąż problem, a następnie ręcznie poproś o nową realizację.

Ręczne żądanie realizacji zamówienia, które zostało odrzucone

W zależności od przyczyny odrzucenia żądania realizacji, konieczne może być ręczne zażądanie nowej realizacji. Po usunięciu przyczyny odrzucenia realizacji przez SFN możesz ręcznie zażądać nowej realizacji.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
  2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz zażądać realizacji.
  3. Kliknij opcję Zażądaj realizacji.

Status żądania realizacji zmieni się na In progress.

Możliwe przyczyny odrzucenia żądania realizacji przez SFN

Centra realizacji SFN mogą odrzucić żądanie realizacji z powodów opisanych poniżej. Centra realizacji SFN mogą odrzucić żądanie realizacji z powodów opisanych poniżej.

Możliwe przyczyny odrzucenia żądania realizacji przez Sieć realizacji Shopify
Powód Dokładne uzasadnienie Rozdzielczość
Niewystarczająca ilość zapasów Brak wystarczających zapasów do realizacji zamówienia Prześlij nowe zapasy do SFN
Produkt jest w drodze Po dostarczeniu produktu do centrum realizacji SFN realizacja będzie kontynuowana automatycznie
Produkt jest w drodze, ale informacje o śledzeniu są niedostępne Po przybyciu produktu do centrum realizacji SFN, realizacja będzie kontynuowana automatycznie
Produkty dotarły do centrum realizacji SFN i czekają na przetworzenie Po zakończeniu przetwarzania realizacja będzie kontynuowana automatycznie
Produkt nie został rozpoznany Dodaj produkt do Sieci realizacji Shopify, a następnie ponownie zażądaj realizacji
Zamówienia nie można przetwarzać Pozycje wysyłane za granicę wymagają wartości większej niż 0 Dodaj cenę do produktu, a następnie ponownie poproś o realizację. Klient nie otrzyma rachunku za różnicę
Przetwarzanie zamówienia zostało wyłączone dla Twojego sklepu Aktywuj przetwarzanie zamówienia, a następnie zażądaj ponownej realizacji
Realizacja została wstrzymana dla 1 lub kilku produktów [Skontaktuj się z pomocą techniczną SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) aby uzyskać więcej informacji
Twój sklep nie ma aktywnych centrów realizacji [Skontaktuj się z pomocą](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) SFN, aby skonfigurować aktywne centrum realizacji
Żadne centrum realizacji Sieci realizacji Shopify nie może zrealizować tego zamówienia [Skontaktuj się z pomocą techniczną SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) aby uzyskać więcej informacji
Nieprawidłowy adres Adres wysyłki dla zamówienia jest nieprawidłowy Popraw adres wysyłki, a następnie zażądaj ponownej realizacji
Ograniczenia w dostawach Brak dostępnych przewoźników do wysyłki na adres wysyłki w tym zamówieniu Zmień adres wysyłki lub zmień lokalizację realizacji, a następnie ponownie zażądaj realizacji
Wymagany kod HS Nie można przetworzyć zamówień [Add an HS code](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) do produktu, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną SFN z prośbą o zaktualizowanie produktu. Po zaktualizowaniu produktu prześlij ponownie żądanie realizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo